Navigačný riadok

2012

Novinárska cena EÚ za zdravie

Pracujete ako novinár a zameriavate sa na oblasť zdravia?

Poroty 2010

Európska komisia udelí cenu na základe návrhu poroty EÚ po predbežnom výbere, ktorý uskutočnia vnútroštátne poroty s poradnou úlohou.

Vnútroštátna porotaswf(144 KB)

Nezávislá porota v každom členskom štáte EÚ ohodnotí súťažné články a vymenuje jedného národného zástupcu. Táto vnútroštátna porota sa skladá z národných expertov z oblasti verejného zdravia a známych novinárov. Predsedom poroty bude vedúci stáleho zastúpenia Európskej komisie alebo jeho/jej zástupca.

Porota EÚ

Cenu pre celoeurópskeho víťaza a ocenenie pre ďalších dvoch súťažiacich udelí Komisia na základe odporúčania poroty zloženej z úradníkov EÚ, odborníkov v oblasti európskeho verejného zdravia a známych novinárov. Predsedom poroty bude vysokopostavený úradník Európskej komisie.