Navigācijas ceļš

2012

ES žurnālistikas balva veselības aizsardzības jomā

Esat žurnālists un interesējaties par veselības jautājumiem?

Žūrijas 2010

Komisija balvas piešķirs pēc ES žūrijas ieteikuma un pēc priekšatlases, ko veiks valstu žūrijas, kurām ir padomdevēju loma.

Valsts žūrijaswf(144 KB)

Katrā ES dalībvalstī neatkarīga žūrija novērtēs konkursam iesniegtos rakstus un izvēlēsies vienu nākamās kārtas dalībnieku. Šajā žūrijā būs attiecīgās valsts speciālisti sabiedrības veselības aizsardzības jautājumos, kā arī plaši pazīstami žurnālisti. Žūrijas priekšsēdētājs būs Eiropas Komisijas pastāvīgās pārstāvniecības vadītājs vai persona, kas viņu aizvieto.

ES žūrija

Otrās kārtas, proti, visas ES mēroga konkursa uzvarētājam un otrās un trešās vietas ieguvējam balvu piešķirs Komisija. Tai palīdzēs žūrija, kuras sastāvā būs ES ierēdņi, ES veselības aizsardzības speciālisti un plaši pazīstami žurnālisti. Žūriju vadīs augsta ranga ierēdnis no Eiropas Komisijas.