Naršymo kelias

2012

ES apdovanojimas už žurnalistinį darbą sveikatos srityje

Esate sveikatos klausimais besidomintis žurnalistas?

Vertinimo komisijos 2010

Europos Komisija apdovanojimus skirs remdamasi ES vertinimo komisijos siūlymu ir valstybių narių vertinimo komisijų, turinčių patariamąjį balsą, pirminės atrankos rezultatais.

Valstybės narės vertinimo komisijaswf(144 KB)

Kiekvienoje ES valstybėje narėje nepriklausoma vertinimo komisija įvertins straipsnius ir išrinks vieną šalies nominantą. Šią komisija sudaro nacionaliniai visuomenės sveikatos klausimų specialistai ir žinomi žurnalistai. Vertinimo komisijai pirmininkaus nuolatinės Europos Komisijos atstovybės vadovas arba jo paskirtas atstovas.

ES vertinimo komisija

Apdovanojimus ES konkurso nugalėtojui ir dviems prizininkams įteiks Europos Komisija, kuriai patars vertinimo komisija, sudaryta iš ES pareigūnų, Europos visuomenės sveikatos srities specialistų ir žinomų žurnalistų, pirmininkaujama aukšto Europos Komisijos pareigūno.