Διαδρομή πλοήγησης

2012

Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας για Θέματα Υγείας

Είστε δημοσιογράφος και ενδιαφέρεστε για θέματα υγείας;

Κριτικές 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απονείμει τα βραβεία με βάση την πρόταση της κριτικής επιτροπής της ΕΕ και την προεπιλογή που θα κάνουν οι εθνικές κριτικές επιτροπές, οι οποίες έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Εθνική κριτική επιτροπήswf(144 KB)

Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ τα άρθρα θα αξιολογηθούν από μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή, η οποία θα επιλέξει έναν εθνικό υποψήφιο. Η κριτική αυτή επιτροπή απαρτίζεται από εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δημόσιας υγείας και έγκριτους δημοσιογράφους. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι ο επικεφαλής της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του.

Κριτική επιτροπή της ΕΕ

Τα βραβεία στον νικητή και τους δύο επιλαχόντες θα απονείμει η Επιτροπή, αφού προηγουμένως συμβουλευθεί κριτική επιτροπή η οποία απαρτίζεται από υπαλλήλους της ΕΕ ειδικούς στον τομέα της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη και έγκριτους δημοσιογράφους, και πρόεδρος της οποίας είναι ανώτατο στέλεχος της Επιτροπής.