Διαδρομή πλοήγησης

Στείλτε το σ' έναν φίλο
google +
Εκτύπωση

Άλλα μη μεταδοτικά νοσήματα

Άλλα μη μεταδοτικά νοσήματα

Στην Ευρώπη σήμερα είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα τα μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, διάφορες διαταραχές που οφείλονται στη παχυσαρκία και οι μυοσκελετικές παθήσεις· τα νοσήματα αυτά μπορούν να αποδοθούν στην αλληλεπίδραση διάφορων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, αλλά κυρίως παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής, όπως το κάπνισμα, η κατάχρηση αλκοόλ, η μη υγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης.

Στο πρόγραμμα δημόσιας υγείας 2008-2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά την αντιμετώπιση των νοσημάτων που μπορούν να αποφευχθούν με την ανάπτυξη στρατηγικών και μηχανισμών πρόληψης, καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών και την αντιμετώπιση της απειλής από μη μεταδοτικά νοσήματα, π.χ. αυτά που συνδέονται με το φύλο, και τα σπάνια νοσήματα. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα νοσήματα αυτά μπορούν να αποφευχθούν, οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν κυρίως στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στη βελτίωση των γνώσεων και στην ενίσχυση των προληπτικών μέτρων. Η ΕΕ στηρίζει τις ενέργειες αυτές με τη σύσταση δικτύων και συστημάτων ενημέρωσης σε όλα τα κράτη μέλη, με στόχο τη διάδοση των πληροφοριών καθώς και την ανάλυση και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Θέματα υγείας: A-Ω

Οι ειδήσεις και εκδηλώσεις του ιστότοπου "Υγεία-ΕΕ" τροφοδοτούνται αυτόματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει ορισμένων κριτηρίων. Ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα όσον αφορά την κατάταξή τους.