Förebyggande av tekniska hinder för handel

”Låt inte hinder stoppa din framgång”.

Framgång är väldigt viktigt för din verksamhet. För att nå framgång försöker du upptäcka hinder innan de har någon negativ inverkan. Samma princip tillämpas på den inre marknaden för tekniska hinder.

Förfarandet (EU) 2015/1535 syftar till att förebygga att hinder på den inre marknaden uppstår. Medlemsstater anmäler sina lagstiftningsutkast gällande produkter och informationssamhällets tjänster till kommissionen som analyserar dessa utkast med hänsyn till EU:s lagstiftning. Medlemsstaterna deltar på lika villkor tillsammans med kommissionen i detta förfarande och de kan även utfärda yttranden om de anmäla utkasten.

Informationssystemet för tekniska föreskrifter

Således utgör förfarandet 2015/1535 även ett verktyg för dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna där du kan göra din röst hörd.


Snabbsökning

Anmälningar för de senaste 7 dagarna

Bildspel       Lista

Sverige Sverige - 26/06/2017
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om kontrollstämpling av ädelmetallarbeten.

Se anmälan Se anmälan

Österrike Österrike - 28/06/2017
[DE] Wohnhaussanierungsrichtlinie [DE]

Se anmälan Se anmälan

Tyskland Tyskland - 22/06/2017
Utkast till en andra förordning om ändring av förordningen om veterinärmedicinska husapotek

Se anmälan Se anmälan

Österrike Österrike - 27/06/2017
[DE] Entwurf einer NÖ Rettungsdienst-Mindestausstattungsverordnung 2017 (NÖ RD-MAV) [DE]

Se anmälan Se anmälan

Cypern Cypern - 28/06/2017
[EL] Κώδικας Πρακτικής για τη Διαφήμιση Διεξαγωγής Στοιχήματος [EL]

Se anmälan Se anmälan

Cypern Cypern - 28/06/2017
[EL] Νομοσχέδιο με τίτλο "ο περί Στοιχημάτων Νόμος του 2017" [EL]

Se anmälan Se anmälan

Österrike Österrike - 23/06/2017
[DE] Landesgesetz zur Förderung des Tourismus in Oberösterreich (Oö. Tourismusgesetz 2018) [DE]

Se anmälan Se anmälan

Lettland Lettland - 26/06/2017
[LV] Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā" [LV]

Se anmälan Se anmälan

Österrike Österrike - 28/06/2017
[DE] Wohnbauförderungsrichtlinie [DE]

Se anmälan Se anmälan

Frankrike Frankrike - 23/06/2017
[FR] Arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les matières fertilisantes, les adjuvants pour matières fe[...]

Se anmälan Se anmälan

Tyskland Tyskland - 23/06/2017
[DE] Technische Prüfbedingungen für Markierungssysteme - TP M 17 [DE]

Se anmälan Se anmälan

Frankrike Frankrike - 28/06/2017
[FR] Demande d’homologation du projet de cahier des charges de l’indication géographique « porcelaine de Limoges » [FR]

Se anmälan Se anmälan

Sverige Sverige - 27/06/2017
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:1) om livsmedelsinformation

Se anmälan Se anmälan

Nederländerna Nederländerna - 23/06/2017
[NL] Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de openstelli[...]

Se anmälan Se anmälan

Belgien Belgien - 27/06/2017
[NL] Ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van die[...]

Se anmälan Se anmälan

Lettland Lettland - 26/06/2017
[LV] Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" [LV]

Se anmälan Se anmälan

Italien Italien - 28/06/2017
[IT] Decreto per la disciplina dell’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari, che sostituisce il[...]

Se anmälan Se anmälan

Slovakien Slovakien - 26/06/2017
[SK] Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ži[...]

Se anmälan Se anmälan

E-postlista

Redan nu kan du använda dig av vårt automatiska underrättelsesystem genom att prenumerera på en eller flera anmälningskategorier. TRIS kommer automatiskt att meddela dig via e-post så snart en ny anmäld text mottas som hör till den kategori eller de kategorier som du valt.

PRENUMERERA NU

Är du redan prenumerant? Redigera din prenumeration på ett enkelt sätt eller avsluta din prenumeration.