Förebyggande av tekniska hinder för handel

”Låt inte hinder stoppa din framgång”.

Framgång är väldigt viktigt för din verksamhet. För att nå framgång försöker du upptäcka hinder innan de har någon negativ inverkan. Samma princip tillämpas på den inre marknaden för tekniska hinder.

Förfarandet (EU) 2015/1535 syftar till att förebygga att hinder på den inre marknaden uppstår. Medlemsstater anmäler sina lagstiftningsutkast gällande produkter och informationssamhällets tjänster till kommissionen som analyserar dessa utkast med hänsyn till EU:s lagstiftning. Medlemsstaterna deltar på lika villkor tillsammans med kommissionen i detta förfarande och de kan även utfärda yttranden om de anmäla utkasten.

Informationssystemet för tekniska föreskrifter

Således utgör förfarandet 2015/1535 även ett verktyg för dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna där du kan göra din röst hörd.


Snabbsökning

Anmälningar för de senaste 7 dagarna

Bildspel       Lista

Frankrike Frankrike - 24/04/2017
Förordning om fastställande av formen på den uppställning som kompletterar näringsdeklarationen och som staten rekommenderar [...]

Se anmälan Se anmälan

Slovakien Slovakien - 28/04/2017
[SK] Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmen[...]

Se anmälan Se anmälan

Frankrike Frankrike - 25/04/2017
Dekret om fastställande av längsta varaktighet för auktoriserade utskrivningar av antibiotika

Se anmälan Se anmälan

Sverige Sverige - 26/04/2017
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS: XX) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och sp[...]

Se anmälan Se anmälan

Österrike Österrike - 27/04/2017
[DE] Bundesgesetz, mit dem das E-Government-Gesetz geändert wird [DE]

Se anmälan Se anmälan

Rumänien Rumänien - 27/04/2017
[RO] Proiect de ordin pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu r[...]

Se anmälan Se anmälan

Finland Finland - 28/04/2017
[FI] Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. [FI]

Se anmälan Se anmälan

Frankrike Frankrike - 24/04/2017
Dekret om förbud mot att genom mellanhänder av elektroniska körhjälpmedel eller navigationssystem sprida alla former av medde[...]

Se anmälan Se anmälan

Slovakien Slovakien - 28/04/2017
[SK] Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmen[...]

Se anmälan Se anmälan

Förenade kungariket Förenade kungariket - 26/04/2017
[EN] Part 3 and Schedules 20 to 23 of the Finance (No. 2) Bill 2016-17 [EN]

Se anmälan Se anmälan

Belgien Belgien - 26/04/2017
[FR] Projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l’interdiction des pesticides dans les zone[...]

Se anmälan Se anmälan

E-postlista

Redan nu kan du använda dig av vårt automatiska underrättelsesystem genom att prenumerera på en eller flera anmälningskategorier. TRIS kommer automatiskt att meddela dig via e-post så snart en ny anmäld text mottas som hör till den kategori eller de kategorier som du valt.

PRENUMERERA NU

Är du redan prenumerant? Redigera din prenumeration på ett enkelt sätt eller avsluta din prenumeration.