Förebyggande av tekniska hinder för handel

”Låt inte hinder stoppa din framgång”.

Framgång är väldigt viktigt för din verksamhet. För att nå framgång försöker du upptäcka hinder innan de har någon negativ inverkan. Samma princip tillämpas på den inre marknaden för tekniska hinder.

Förfarandet (EU) 2015/1535 syftar till att förebygga att hinder på den inre marknaden uppstår. Medlemsstater anmäler sina lagstiftningsutkast gällande produkter och informationssamhällets tjänster till kommissionen som analyserar dessa utkast med hänsyn till EU:s lagstiftning. Medlemsstaterna deltar på lika villkor tillsammans med kommissionen i detta förfarande och de kan även utfärda yttranden om de anmäla utkasten.

Informationssystemet för tekniska föreskrifter

Således utgör förfarandet 2015/1535 även ett verktyg för dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna där du kan göra din röst hörd.


Snabbsökning

Anmälningar för de senaste 7 dagarna

Bildspel       Lista

Förenade kungariket Förenade kungariket - 17/05/2018
[EN] CD 30X Surface course materials for new and maintenance construction. Welsh National Annex [EN]

Se anmälan Se anmälan

Italien Italien - 18/05/2018
[IT] Schema di decreto ministeriale recante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed eser[...]

Se anmälan Se anmälan

Tyskland Tyskland - 17/05/2018
[DE] Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Mittelspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Mittelspannung) [...]

Se anmälan Se anmälan

Sverige Sverige - 23/05/2018
Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Se anmälan Se anmälan

Tyskland Tyskland - 17/05/2018
[DE] Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - VDE-AR-N 4105 [DE]

Se anmälan Se anmälan

Spanien Spanien - 18/05/2018
[ES] Proyecto de decreto relativo a la recogida, el transporte, el acondicionamiento, la comercialización y el consumo de caz[...]

Se anmälan Se anmälan

Sverige Sverige - 21/05/2018
Föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2017:3) om användning och kontroll av trycksatta anordningar

Se anmälan Se anmälan

Tyskland Tyskland - 17/05/2018
[DE] Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Höchstspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Höchstspannung) [...]

Se anmälan Se anmälan

Ungern Ungern - 17/05/2018
[HU] Rendelettervezet a mezőgazdasági termékekre és élelmiszerekre vonatkozó minőségrendszerek és az önkéntes mezőgazdasági-t[...]

Se anmälan Se anmälan

Tyskland Tyskland - 17/05/2018
[DE] Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Hochspannungsnetz und deren Betrieb (TAR Hochspannung) - VD[...]

Se anmälan Se anmälan

Frankrike Frankrike - 18/05/2018
[FR] Arrêté modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de cert[...]

Se anmälan Se anmälan

Sverige Sverige - 23/05/2018
Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

Se anmälan Se anmälan

Sverige Sverige - 17/05/2018
Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Se anmälan Se anmälan

Spanien Spanien - 18/05/2018
[ES] Proyecto de Orden de la Consellería de Medio Rural por la que se aprueba la Instrucción Técnica de producción ecológica[...]

Se anmälan Se anmälan

Nederländerna Nederländerna - 23/05/2018
[NL] Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen [NL]

Se anmälan Se anmälan

E-postlista

Redan nu kan du använda dig av vårt automatiska underrättelsesystem genom att prenumerera på en eller flera anmälningskategorier. TRIS kommer automatiskt att meddela dig via e-post så snart en ny anmäld text mottas som hör till den kategori eller de kategorier som du valt.

PRENUMERERA NU

Är du redan prenumerant? Redigera din prenumeration på ett enkelt sätt eller avsluta din prenumeration.