Förebyggande av tekniska hinder för handel

”Låt inte hinder stoppa din framgång”.

Framgång är väldigt viktigt för din verksamhet. För att nå framgång försöker du upptäcka hinder innan de har någon negativ inverkan. Samma princip tillämpas på den inre marknaden för tekniska hinder.

Förfarandet (EU) 2015/1535 syftar till att förebygga att hinder på den inre marknaden uppstår. Medlemsstater anmäler sina lagstiftningsutkast gällande produkter och informationssamhällets tjänster till kommissionen som analyserar dessa utkast med hänsyn till EU:s lagstiftning. Medlemsstaterna deltar på lika villkor tillsammans med kommissionen i detta förfarande och de kan även utfärda yttranden om de anmäla utkasten.

Informationssystemet för tekniska föreskrifter

Således utgör förfarandet 2015/1535 även ett verktyg för dialog mellan kommissionen och medlemsstaterna där du kan göra din röst hörd.


Snabbsökning

Anmälningar för de senaste 7 dagarna

Bildspel       Lista

Schweiz Schweiz - 14/08/2017
[EN] Draft Ordinance on Medicinal Products (VAM) (40 pages incl. additional annexes, available in German, French and Italian)[...]

Se anmälan Se anmälan

Schweiz Schweiz - 14/08/2017
[EN] Draft Ordinance on Complementary and Herbal Medicinal Products (KPAV) and additional annexes [EN]

Se anmälan Se anmälan

Schweiz Schweiz - 14/08/2017
[EN] Draft Ordinance on the Authorization of Medicinal Products and additional an-nexes (AMZV) [EN]

Se anmälan Se anmälan

Förenade kungariket Förenade kungariket - 18/08/2017
[EN] Amendment to the Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2017 [EN]

Se anmälan Se anmälan

Schweiz Schweiz - 14/08/2017
[EN] Draft Ordinance on the Simplified Authorization Procedure and the Notification Procedure for Medicinal Products (VAZV) ([...]

Se anmälan Se anmälan

Nederländerna Nederländerna - 17/08/2017
[NL] Regeling houdende regels met betrekking tot de basisregistratie ondergrond (Regeling basisregistratie ondergrond) [NL]

Se anmälan Se anmälan

Ungern Ungern - 15/08/2017
[HU] Rendelettervezet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006[...]

Se anmälan Se anmälan

Kroatien Kroatien - 17/08/2017
[HR] Prijedlog pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se provjerava kočna sila na obodu kotača k[...]

Se anmälan Se anmälan

Kroatien Kroatien - 17/08/2017
[HR] Prijedlog pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se određuje neprozirnost ispušnih plinova [...]

Se anmälan Se anmälan

Nederländerna Nederländerna - 17/08/2017
[NL] Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van [datum], nr. WJZ/14121735, houdende wijziging van de Bele[...]

Se anmälan Se anmälan

Finland Finland - 18/08/2017
[FI] Sisäministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen[...]

Se anmälan Se anmälan

Belgien Belgien - 18/08/2017
[NL] Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 6 van de programmawet (II) van 27 december 2006 en artikel 7 van de w[...]

Se anmälan Se anmälan

E-postlista

Redan nu kan du använda dig av vårt automatiska underrättelsesystem genom att prenumerera på en eller flera anmälningskategorier. TRIS kommer automatiskt att meddela dig via e-post så snart en ny anmäld text mottas som hör till den kategori eller de kategorier som du valt.

PRENUMERERA NU

Är du redan prenumerant? Redigera din prenumeration på ett enkelt sätt eller avsluta din prenumeration.