Details van kennisgeving

Ontwerpwet houdende een verbod op het gebruik van symbolen van het totalitarisme voor commerciële doeleinden en tot wijziging van bepaalde aanverwante wetten

Kennisgevingsnummer: 2017/112/HU (Hongarije)
Datum van ontvangst: 17/03/2017
Einde van de status-quoperiode: 19/06/2017 ( 18/09/2017)

Het indienen van opmerkingen door: Commissie
Het indienen van een uitvoerig gemotiveerde mening door: Nederland
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Bericht 002

Mededeling van de Commissie - TRIS/(2017) 00748
Richtlijn (EU) 2015/1535
Vertaling van het bericht 001
Kennisgeving: 2017/0112/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700748.NL)

1. Gestructureerde informatieregel
MSG 002 IND 2017 0112 HU NL 17-03-2017 HU NOTIF


2. Lidstaat
HU


3. Verantwoordelijke dienst
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Dienst van herkomst
Lázár János és dr. Semjén Zsolt, országgyűlési képviselők

Magyar Köztársaság Országgyűlése
Budapest


4. Kennisgevingsnummer
2017/0112/HU - X00M


5. Titel
Ontwerpwet houdende een verbod op het gebruik van symbolen van het totalitarisme voor commerciële doeleinden en tot wijziging van bepaalde aanverwante wetten


6. Desbetreffende producten
Symbolen van het totalitarisme


7. Kennisgeving in het kader van een ander communautair wetsbesluit
-


8. Voornaamste inhoud
In de huidige wetgeving wordt uitsluitend in § 335 van wet C van 2012 inzake het wetboek van strafrecht het gebruik van symbolen van het totalitarisme in een vastgestelde vorm verboden. Er is echter geen regelgeving van toepassing op het weergeven van symbolen van totalitarisme voor commerciële doeleinden, wat inhoudt dat er een sluipende sociale acceptatie optreedt van de legitimiteit van vroegere symbolenstelsels van dictaturen. Dit is echter ongewenst en zelfs schadelijk in termen van het collectief sociaal geheugen. Het doel van dit wetsontwerp van een afzonderlijk lid is het voorkomen van de legitimiteit van deze sluipende sociale acceptatie.


9. Beknopte toelichting
1) In Hongarije is het verboden om het hakenkruis, het SS-embleem, het pijlkruissymbool, de hamer en sikkel, de rode vijfpuntige ster of symbolen die hieruit bestaan (hierna: „symbolen van het totalitarisme”)
a) te gebruiken;
b) weer te geven; of
c) te kopen als goederen of diensten met een symbool van het totalitarisme voor winst.
2) Het in lid 1 opgelegde verbod is niet van toepassing in geval van informatief, educatief en wetenschappelijk gebruik, weergave of aankoop voor artistieke doeleinden waar historische gebeurtenissen worden weergegeven die verband houden met symbolen van het totalitarisme, evenals ten behoeve van het verstrekken van informatie over actuele gebeurtenissen.


10. Referentiedocumenten - Basisteksten
Er zijn geen basisteksten.


11. Beroep op de urgentieprocedure
Nee


12. Redenen voor de urgentie
-


13. Vertrouwelijkheid
Nee


14. Fiscale maatregelen
Nee


15. Effectbeoordeling
-


16. TBT- en SPS-aspecten
TBT-aspect

Ja

SPS-aspect

Nee – Het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel.

**********
Europese Commissie

Contactpunt Richtlijn (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Bijdragen van belanghebbenden

Op de website van TRIS kunt u of kan uw organisatie eenvoudig een bijdrage leveren met uw mening over om het even welke kennisgeving.
Aangezien de status-quoperiode is afgelopen, aanvaarden wij voor deze kennisgeving momenteel geen verdere bijdragen meer via de website.


Er zijn geen bijdragen gevonden voor deze kennisgeving