Pojedinosti notifikacije

Uredba o izmjeni Uredbe o upravljanju okolišem (djelatnosti) u pogledu smanjenja emisija iz proizvoda za zaštitu biljaka u okviru hortikulture u stakleniku i uzgoja na otvorenom

Broj notifikacije: 2017/86/NL (Nizozemska)
Datum zaprimanja: 01/03/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 02/06/2017

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00558
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0086/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700558.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0086 NL HR 01-03-2017 NL NOTIF


2. Država članica
NL


3. Odgovorni odjel
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Pokretački odjel
Ministerie van Infrastructuur en Milieu


4. Broj notifikacije
2017/0086/NL - B30


5. Naziv
Uredba o izmjeni Uredbe o upravljanju okolišem (djelatnosti) u pogledu smanjenja emisija iz proizvoda za zaštitu biljaka u okviru hortikulture u stakleniku i uzgoja na otvorenom


6. Predmetni proizvodi
Zahtjevi za instalacije kojima se pročišćava otpadna voda iz poduzeća za hortikulturu u stakleniku u svrhu uklanjanja pesticida te zahtjevi za mlaznice i tehnologije za primjenu proizvoda za zaštitu biljaka u okviru uzgoja na otvorenom.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Pretpostavlja se da sljedeće odredbe sadržavaju (temelj za) tehničke propise: 3.64.a, 3.78.a, 3.80. i 3.83. Tehnički propisi bit će razrađeni u propisu niže razine. Načelo jednakovrijednosti primijenit će se u cilju uzajamnog priznavanja.
— Člankom 3.64.a predviđeno je da se otpadna voda iz staklenika pročišćava u svrhu uklanjanja proizvoda za zaštitu biljaka prije njezina ispuštanja. Taj članak sadržava i osnovu za nametanje zahtjeva za sustav kojim se provodi pročišćavanje.
— Člankom 3.78.a predviđeno je da se u slučaju upotrebe proizvoda za zaštitu biljaka u okviru uzgoja na otvorenom upotrebljava tehnologija kojom se smanjuje zanošenje za barem 75 %. Taj članak sadržava i osnovu za nametanje zahtjeva za metode ispitivanja koje se upotrebljavaju za dokazivanje smanjenja zanošenja.
— Člancima 3.80. i 3.83. utvrđuju se zahtjevi za upotrebu raznih načina primjene proizvoda za zaštitu biljaka u okviru uzgoja na otvorenom, u cilju smanjenja zanošenja.

Tehnički propisi za smanjenje zanošenja (3.78.a, 3.80. i 3.83.) predstavljaju prilagodbe postojećih propisa i dopune njima. Ti su propisi prethodno priopćeni (notifikacije br. 2011/0624/NL i 2013-0527-NL).


9. Kratka izjava o razlozima
Proizvodi za zaštitu biljaka koji se upotrebljavaju u staklenicima i u okviru uzgoja na otvorenom ulaze u životni okoliš. Zbog toga dolazi do kršenja normi za kvalitetu površinske vode. Kako bi se omogućila kontinuirana upotreba tih tvari, nameću se uvjeti za njihovu upotrebu. Međutim, kršenja normi su takva da postoji potreba postroživanja postojećih propisa (pročišćavanje u staklenicima, smanjenje zanošenja na poljima).

Ti su propisi izrađeni nakon savjetovanja s predstavnicima industrije, odborima za upravljanje vodama i Odborom za odobrenje proizvoda za zaštitu biljaka i biocida [Cgtb]. Propisi su nužni za postizanje normi kvalitete vode te su također izvedivi za predmetna poduzeća.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos