Pojedinosti notifikacije

Zajednička Naredba zamjenika premijera, ministra regionalnog razvoja, javne uprave i europskih fondova te ministra prometa o odobrenju tehničkog propisa-„Norma koja se odnosi na mješavine vrućeg asfalta. Tehnički uvjeti za planiranje, pripremu i polaganje asfaltnih mješavina”, upućivanje AND - 605 - 2017

Broj notifikacije: 2017/83/RO (Rumunjska)
Datum zaprimanja: 23/02/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 24/05/2017

de en fr ro
ro ro
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00510
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0083/RO

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700510.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0083 RO HR 23-02-2017 RO NOTIF


2. Država članica
RO


3. Odgovorni odjel
Ministerul Economiei - Direcția Afaceri Europene
Calea Victoriei nr.152, Sector 1, Bucureşti, cod 010096;
Telefon 004 0212025242, 004 0212025359 Fax 004 0212025245
E-mail:reglementari_tehnice@economie.gov.ro; ionut_ciobanoiu@economie.gov.ro


3. Pokretački odjel
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură
Bdul Libertății nr. 16, Latura Nord,Sector 5, București;
Telefon 0372.114.599;
E-mail : petrica.vasilescu@mdrap.ro


4. Broj notifikacije
2017/0083/RO - B00


5. Naziv
Zajednička Naredba zamjenika premijera, ministra regionalnog razvoja, javne uprave i europskih fondova te ministra prometa o odobrenju tehničkog propisa-„Norma koja se odnosi na mješavine vrućeg asfalta. Tehnički uvjeti za planiranje, pripremu i polaganje asfaltnih mješavina”, upućivanje AND - 605 - 2017


6. Predmetni proizvodi
Njome se utvrđuju tehnički uvjeti koje mješavine vrućeg asfalta moraju zadovoljiti u fazama planiranja, kontroli kvalitete materijala sastavnog dijela, pripremi, prijevozu i polaganju, kao i slojevi ceste izrađeni od navedenih mješavina.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Normom se utvrđuju tehnički uvjeti koje mješavine vrućeg asfalta moraju zadovoljiti u fazama planiranja, kontroli kvalitete materijala sastavnog dijela, pripremi, prijevozu i polaganju, kao i slojevi ceste izrađeni od navedenih mješavina.
Norma je namijenjena svim stranama koje su uključene u postupak ulaganja: proizvođačima građevinskih materijala, osobama zaduženim za planiranje, izvoditeljima, pravno odobrenim/ovlaštenim stručnjacima u građevinskom sektoru, investitorima, vlasnicima, upraviteljima, ovlaštenim/akreditiranim laboratorijima za građevinska ispitivanja, kao i inspekcijskim/kontrolnim tijelima itd.
Norma se primjenjuje na planiranje, izgradnju, modernizaciju, obnovu, popravak i održavanje svih tehničkih razreda cesta/tehničkih kategorija ulica i drugih područja u čijoj se izgradnji upotrebljavaju mješavine vrućeg asfalta. Zahtjevi ove norme primjenjuju se na sve asfaltne mješavine koje se upotrebljavaju u cestovnim konstrukcijama.

Ključne riječi: mješavine vrućeg asfalta


9. Kratka izjava o razlozima
Ova je norma namijenjena svim stranama koje su uključene u postupak ulaganja: proizvođačima građevinskih materijala, osobama zaduženim za planiranje, izvoditeljima, pravno odobrenim/ovlaštenim stručnjacima u građevinskom sektoru, investitorima, vlasnicima, upraviteljima, ovlaštenim/akreditiranim laboratorijima za građevinska ispitivanja, kao i inspekcijskim/kontrolnim tijelima.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos