Pojedinosti notifikacije

Nacrt Provedbene uredbe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke Republike o izmjeni Provedbene uredbe br. 243/2015 Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke Republike o zahtjevima za označivanje hrane

Broj notifikacije: 2017/4/SK (Slovačka)
Datum zaprimanja: 04/01/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 05/04/2017

Primjedbe podnosi: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
sk
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00025
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0004/SK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700025.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0004 SK HR 04-01-2017 SK NOTIF


2. Država članica
SK


3. Odgovorni odjel
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Centrálna jednotka pre smernicu (EÚ) 2015/1535
P.O.Box 76
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
telefón/fax : + 421 2 5249 3521
e-mail: 9834@normoff.gov.sk


3. Pokretački odjel
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
telefón : + 421 2 592 66 111


4. Broj notifikacije
2017/0004/SK - C60A


5. Naziv
Nacrt Provedbene uredbe Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke Republike o izmjeni Provedbene uredbe br. 243/2015 Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke Republike o zahtjevima za označivanje hrane


6. Predmetni proizvodi
nepakirana hrana, datum „najbolje upotrijebiti do” i datum isteka roka trajanja nepakirane hrane, tvari ili proizvoda koji uzrokuju alergije ili intolerancije


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
– Direktiva 2000/13/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane
– Članci 44. i 45. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004


8. Osnovni sadržaj
Nacrtom Provedbene uredbe uređuje se sposobnost za postavljanje oznaka na tvari ili proizvode koji uzrokuju alergije ili intolerancije prilikom označivanja nepakirane hrane u skladu s člankom 3. stavkom 1. Zakona br. 152/1995 o hrani, ili u opisu obroka ili hrane u jelovniku brojem odgovarajuće tvari u skladu s Prilogom II. Uredbi (EU) br. 1169/2011, u objektima za posluživanje hrane ili tijekom odabira u samoposluživanju.


9. Kratka izjava o razlozima
Sposobnošću za postavljanje oznake na tvari ili proizvode koji uzrokuju alergije ili intolerancije prilikom označivanja nepakirane hrane, ili u opisu obroka ili hrane u jelovniku brojem odgovarajuće tvari, pojednostavljuje se osiguravanje pružanja informacija odabranoj skupini potrošača koji, zbog vlastitog zdravlja, naglase pružanje ove informacije prilikom odabira hrane. Slovačka Republika ima pravo donijeti ovakav zakon u skladu s člankom 44. Uredbe (EU) br. 1169/2011.

Nacrtom Provedbene uredbe o izmjeni Provedbene uredbe br. 243/2015 o zahtjevima za označivanje hrane nije obuhvaćena klauzula o uzajamnom priznavanju. Međutim, klauzula o uzajamnom priznavanju može se pronaći u članku 7.a Zakona br. 152/1995 o hrani; izmjena Provedbene uredbe br. 243/2015 mjera je kojom se provodi Zakon br. 152/1995 o hrani.

Provedbena uredba br. 243/2015 o zahtjevima za označivanje hrane priopćena je notifikacijom br. 2015/18/SK.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove) – Provedbena uredba br. 243/2015 Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Slovačke Republike o zahtjevima za označivanje hrane,

– članak 3. stavak 1. točka (d) Zakona br. 152/1995 Nacionalnog vijeća Slovačke Republike o hrani, kako je izmijenjen Zakonom br. 30/2015.
Temeljni su tekstovi proslijeđeni s prethodnom notifikacijom: 2015/18/SK


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos