Pojedinosti notifikacije

Odluka o odobrenju za operatore za povrat poreza pri izvozu

Broj notifikacije: 2017/137/F (Francuska)
Datum zaprimanja: 31/03/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: Zatvoreno
Fiskalne mjere: Da

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00894
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0137/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700894.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0137 F HR 31-03-2017 F NOTIF


2. Država članica
F


3. Odgovorni odjel
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Pokretački odjel
Direction générale des douanes et droits indirects (bureau F1) :
11 rue des deux communes 93558 Montreuil cedex
Chef du bureau F1 : Sophie COSTEDOAT
Tél : 01-57-53- 47-22
Télécopie : 01-57-53-48-99
Courriel : sophie.costedoat@douane.finances.gouv.fr
Courriel du service : dg-f1@douane.finances.gouv.fr


4. Broj notifikacije
2017/0137/F - SERV


5. Naziv
Odluka o odobrenju za operatore za povrat poreza pri izvozu


6. Predmetni proizvodi
Uvođenje obveznog odobrenja za operatore za povrat poreza pri izvozu


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrt Odluke donosi se primjenom članka 87. Zakona br. 2016 1918 od 29. prosinca 2016. o izmjeni Zakona o financijama za 2016. i nacrta Uredbe koji se dostavlja istovremeno.

Njime se utvrđuju kriteriji koje će razmatrati carinske službe tijekom revizije kojom se omogućuje dobivanje, in fine, statusa operatora za povrat poreza pri izvozu.


9. Kratka izjava o razlozima
Povrat poreza pri izvozu je sektor u porastu, koji je ključan za djelatnost francuskih trgovaca u okviru razvoja privlačnosti francuskog teritorija.
Tako je u 2015. prodaja s povratom poreza pri izvozu iznosila 7,2 milijardi eura sa svim uključenim davanjima, u odnosu na 5,4 milijardi eura sa svim uključenim davanjima u 2014.
Operatori za povrat poreza pri izvozu djeluju kao posrednici između trgovaca i Glavne uprave za carine i neizravna davanja (DGDDI). Oni nude nekoliko osnovnih usluga:
• prijenos podataka o potvrdama o prodaji za izvoz DGDDI-ju (oni čine 95 % izdanih potvrda, preostalih 5 % obuhvaćeno je postupkom pod nazivom „PABLO-Indépendant” koji je namijenjen trgovcima koji vrše smanjenu djelatnost povrata poreza pri izvozu),
• povrat PDV-a klijentima,
• utjecaj razvoja propisa na trgovce koji su s njima povezani i osiguravanje njihovog osposobljavanja u području povrata poreza pri izvozu.
Prilagođeno upravljanje tim uslugama ključno je za osiguravanje funkcioniranja sustava povrata poreza pri izvozu. Međutim, ne postoji posebni pravni okvir za operatore u povratu poreza pri izvozu.
Uvođenje odobrenja za operatore nužno je za osiguravanje prihoda od poreza i jamčenje poštovanja rokova povrata PDV-a korisnicima. Njime se ujedno mora omogućiti pojednostavljenje instrumenta smanjivanjem izvora nezadovoljstva korisnika i tako povećati privlačnost trgovine u Francuskoj.
Za pregled zahtjeva za odobrenje bit će nužno vrijeme i značajni resursi. Kako bi se izbjegao negativan utjecaj tog roka na aktivnosti postojećih operatora, tekstom je za njih predviđeno produljeno razdoblje usklađivanja do 1. siječnja 2019. Međutim, obvezama navedenim u stavku II. na isti način podliježu svi operatori za povrat poreza pri izvozu, neovisno o tome posjeduju li odobrenje, sa stupanjem na snagu ove mjere.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na referentne tekstove: — Članak 87. Zakona br. 2016-1918 od 29. prosinca 2016. o izmjeni Zakona o financijama za 2016.

— Istovremeno se dostavlja nacrt Uredbe.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Da


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos