Pojedinosti notifikacije

Nacrt izmjene pravila o proizvodnji kunića hranjenih travom prema sustavu kvalitete „Qualità Verificata” [Provjerena kvaliteta] (Regionalni zakon br. 12/2011)

Broj notifikacije: 2017/122/I (talija)
Datum zaprimanja: 23/03/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 26/06/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00808
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0122/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700808.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0122 I HR 23-03-2017 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5460 - .5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Area Sviluppo Economico
Direzione Generale Agroalimentare
Mestre - Venezia


4. Broj notifikacije
2017/0122/I - C00A


5. Naziv
Nacrt izmjene pravila o proizvodnji kunića hranjenih travom prema sustavu kvalitete „Qualità Verificata” [Provjerena kvaliteta] (Regionalni zakon br. 12/2011)


6. Predmetni proizvodi
Kunići – meso kunića


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
U skladu s Odlukom br. 212/2017, Regionalno vijeće regije Veneto odobrilo je nacrt izmjene pravila za proizvodnju kunića hranjenih travom (Prilog F Odluci Regionalnog vijeća br. 1330 od 23. srpnja 2013., kako je izmijenjena) koji je sastavila Uprava za hranu – nadležna regionalna organizacija – te je imenovala navedenu upravu za ispunjenje obveza iz notifikacije predmetnog teksta u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535.
Nacrtom (Prilog A odluci) mijenja se i ispravlja tekst stavaka u pravilima u vezi sa sljedećim:
- Predgovor;
- Područje primjene;
- 3. Objekti i postrojenja;
- 4. Vrste i tehnike vođenja uzgoja;
- 5. Tehnike hranidbe;
- 8. Prerada/tehnologija konzerviranja proizvoda;
- 11. Označivanje proizvoda.


9. Kratka izjava o razlozima
Izmjena pravila proizvodnje potrebna je kako bi se:

a) opisali određeni zahtjevi jasnije i točnije;
b) opisao zahtjev u skladu sa sadašnjim zakonodavstvom;
c) prilagodili određeni zahtjevi fiziološkim zahtjevima uzgajanih vrsta životinja;
d) preformulirali određeni zahtjevi tako da su pravila formalno dosljedna i usklađena s drugim proizvodnim pravilima koja su nedavno priopćena i odobrena.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): - Regionalni zakon br. 12 od 31. svibnja 2001., kako je izmijenjen: priložen
– Odluka br. 1330 od 23. srpnja 2013.: konačni tekst odgovara notifikaciji 2013/0037/I;
– Odluka br. 438 od 31. ožujka 2015.: konačni tekst odgovara notifikaciji 2014/0520/I;


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos