Pojedinosti notifikacije

Propisi o izmjeni Propisa Švedskog nadležnog tijela za poštu i telekom (PTSFS 2008:2) o usmjeravanju hitnih poziva i pružanju podataka o lokaciji javnoj hitnoj službi

Broj notifikacije: 2016/696/S (Švedska)
Datum zaprimanja: 29/12/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 30/03/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03993
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0696/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603993.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0696 S HR 29-12-2016 S NOTIF


2. Država članica
S


3. Odgovorni odjel
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00 Fax: 08-30 67 59
E-post: 9834@kommers.se


3. Pokretački odjel
Post- och telestyrelsen (PTS)


4. Broj notifikacije
2016/0696/S - V00T


5. Naziv
Propisi o izmjeni Propisa Švedskog nadležnog tijela za poštu i telekom (PTSFS 2008:2) o usmjeravanju hitnih poziva i pružanju podataka o lokaciji javnoj hitnoj službi


6. Predmetni proizvodi
Propisi su izmijenjeni umetanjem definicije e-poziva. Osim toga, propisano je da se u okviru usmjeravanja hitnih poziva navodi je li poziv e-poziv te je li ostvaren automatski ili ručno. Stoga se uvodi upućivanje na najnoviju inačicu specifikacije ITS ApG 21.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Propisi su izmijenjeni umetanjem definicije e-poziva. Osim toga, propisano je da se u okviru usmjeravanja hitnih poziva navodi je li poziv e-poziv te je li ostvaren automatski ili ručno. Stoga se uvodi upućivanje na najnoviju inačicu specifikacije ITS ApG 21.


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj uvođenja e-poziva u švedsko zakonodavstvo pojasniti je u propisima da je potrebno razlikovati hitni poziv koji je e-poziv od drugih hitnih poziva na način koji je jasan javnoj hitnoj službi.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2008/146/S


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na postupak ocjenjivanja sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos