Pojedinosti notifikacije

Odluka o odobrenju specifikacija za stavljanje na tržište i uporabu poljoprivrednih digestata metanizacije kao gnojiva

Broj notifikacije: 2016/695/F (Francuska)
Datum zaprimanja: 29/12/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 30/03/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03990
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0695/F

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603990.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0695 F HR 29-12-2016 F NOTIF


2. Država članica
F


3. Odgovorni odjel
Direction générale des entreprises – SQUALPI – Bât. Sieyès -Teledoc 151 – 61, Bd Vincent Auriol - 75703 PARIS Cedex 13
d9834.france@finances.gouv.fr
tél : 01 44 97 24 55


3. Pokretački odjel
Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt – Direction Générale de l'Alimentation – SASPP - Sous-direction de la qualité, de la Santé et de la protection des végétaux
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS cedex 15
sdqspv.dgal@agriculture.gouv.fr
Tél : 01 49 55 81 57


4. Broj notifikacije
2016/0695/F - C00A


5. Naziv
Odluka o odobrenju specifikacija za stavljanje na tržište i uporabu poljoprivrednih digestata metanizacije kao gnojiva


6. Predmetni proizvodi
Određeni digestati poljoprivrednog podrijetla odgovaraju definiciji gnojiva


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Odredbom predviđenom u točki 3. članka L. 255-5 i u članku R. 255-29 Zakonika o ruralnim djelatnostima i pomorskom ribolovu (CRPM) omogućuje se ministru zaduženom za poljoprivredu da putem odluke odobri uporabu i stavljanje na tržište gnojiva, pomoćnih sredstava za gnojiva i uzgojnih supstrata predviđenih člankom L. 255-1 koji su u skladu sa specifikacijama.

Proizvodi koji su u skladu s tim specifikacijama izuzeti su od odobrenja za stavljanje na tržište (AMM) predviđenog u članku L. 255-2 i u tom slučaju, više ne podliježu statusu otpada. Ova gnojiva ujedno se mogu staviti na tržište, ustupiti besplatno ili upotrebljavati na nacionalnom teritoriju od strane operatera postrojenja za metanizaciju za uporabe navedene u specifikacijama. Predviđeni proizvodi su neobrađeni poljoprivredni digestati metanizacije u smislu članaka L.311-1 i D. 311-18 CRPM-a čiji su popis ulaznih proizvoda, postupak metanizacije, pohrana, uporaba i označivanje pobliže navedeni u trenutačnim specifikacijama.


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj ovog nacrta je predvidjeti prilagođeni postupak koji omogućuje stavljanje na tržište i uporabu ostataka pod nazivom digestati proizvodnje bioplina poljoprivrednog podrijetla koji se upotrebljavaju kao gnojiva za uzgoj. Ulazni materijal u metanizatoru su stajsko gnojivo, ostaci uzgajanih kultura ili određeni biljni ostaci poljoprivredno-prehrambene industrije. Ovaj će postupak olakšati uporabu i provedbu poljoprivredne metanizacije s ciljem razvoja prihoda za poljoprivrednike i u kontekstu energetske tranzicije. Metanizacija je dakle u isto vrijeme alternativna industrija obrade organskog otpada proizašlog iz poljoprivrede, kojom se omogućuje njegova poljoprivredna valorizacija u okviru poljoprivredno-ekološkog postupka i industrija proizvodnje obnovljive energije, kojom se omogućuje gospodarska valorizacija otpada u okviru kružnog gospodarstva. Ova mjera ima političku podršku upravo putem plana EMAA (Energija metanizacije i autonomija dušika) koji su 2013. pokrenuli ministri zaduženi za poljoprivredu i okoliš.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na referentne tekstove: Članci od L.255-1 do L. 255-5 i R. 255-29 Zakona o ruralnim djelatnostima i pomorskom ribolovu


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos