Pojedinosti notifikacije

Sigurnost i zdravlje na radu (ugradnja, rad, održavanje te inspekcija postrojenja LPG-a) Propisi iz 201x.

Broj notifikacije: 2016/685/CY (Cipar)
Datum zaprimanja: 22/12/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/03/2017

de el en fr
de el en fr
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03949
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0685/CY

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603949.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0685 CY HR 22-12-2016 CY NOTIF


2. Država članica
CY


3. Odgovorni odjel
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας
Ανδρέα Αραούζου 13-15,
CY-1421, Λευκωσία
Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22409409
Τηλεμοιότυπο: +357 22754103
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: aioannou@cys.mcit.gov.cy


3. Pokretački odjel
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
CY 1493 Λευκωσία
Κύπρος
Τηλ.: +357 22405623
Φαξ: +357 22663788
email: info@dli.mlsi.gov.cy


4. Broj notifikacije
2016/0685/CY - B20


5. Naziv
Sigurnost i zdravlje na radu
(ugradnja, rad, održavanje te inspekcija postrojenja LPG-a)
Propisi iz 201x.


6. Predmetni proizvodi
Predloženi propisi bave se ugradnjom, radom, održavanjem i učestalošću redovnih provjera postrojenja i skladišnih prostora LPG-a, kao i učestalošću redovnih provjera spremnika za LPG. Propisima se utvrđuju i uvjeti ovlaštenja za osobe koje se bave profesijom instalatera postrojenja LPG-a, inspektora postrojenja LPG-a te inspekcijskog tijela i njihove obveze, kao i obveza vlasnika takvih skladišnih prostora/postrojenja LPG-a.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Propisima se utvrđuju tehnički sigurnosni zahtjevi te se određuju postupci koji se moraju slijediti pri ugradnji, radu i održavanju skladišnih prostora i postrojenja LPG-a. Njima se određuju i obveze uključenih stručnjaka (tj. instalatera postrojenja LPG-a, inspektora postrojenja LPG-a, dobavljača te inspekcijskog tijela za LPG) kao i vlasnika LPG-a. Redovne provjere skladišnih prostora i postrojenja LPG-a moraju provoditi ovlašteni inspektori za LPG.
Instalatere postrojenja LPG-a i ovlaštene inspektore za LPG mora odobriti Odsjek za inspekciju rada na temelju zakonskih kriterija te će preuzeti odgovarajuće obveze. Nadalje, kriteriji su Odsjeka inspekcije rada za ovlaštenje inspekcijskih tijela (tijela koja već redovito vrše inspekciju spremnika za LPG na temelju postojećeg nacionalnog zakonodavstva) poboljšani.

Postoji novi poboljšani, modernizirani inspekcijski sustav koji se upotrebljava za potvrđivanje primjerenog i sigurnog rada skladišnih prostora i pogona LPG-a tijekom njihovog cijelog korisnog vijeka.

Postojeći se postupak izdavanja dozvole za skladišne prostore i postrojenja LPG-a koji je na snazi u skladu sa zakonodavstvom o naftnim derivatima ukida. Umjesto njega uvodi se novi postupak kontrole kojim će se zahtijevati da se datoteka o usklađenosti dostavi nadležnom tijelu samo za velike skladišne prostore i postrojenja LPG-a (za spremnike s preko 2 500 l kapaciteta ili spremnike preko 1 500 kg kapaciteta) što će obuhvatiti i inspekciju koju provodi Odsjek za inspekciju rada. Datoteka o usklađenosti sadržavat će sve dokumente, tehničke informacije itd. koje su potrebne za dokumentiranje zakonitosti i sigurnosti skladišnih prostora i postrojenja LPG-a.


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj je Odsjeka za inspekciju rada osigurati da predloženi Propisi čine novi pravni okvir za LPG kojim će se zamijeniti postojeće, zastarjelo, normativno zakonodavstvo o proizvodnji nafte u vezi s LPG-om, koje je puno godina na snazi, bez pravih poboljšanja.

Prema predloženim Propisima, cilj je poboljšati sigurnost skladišnih prostora i postrojenja LPG-a uključivanjem stručnjaka iz područja te upotrebom kodeksa prakse za LPG koji će biti objavljeni u obliku uredbi ministra rada, skrbi i socijalnog osiguranja kako bi se vremenom poboljšala sigurnost skladišnih prostora i postrojenja LPG-a i poticao osjećaj sigurnosti među građanima.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakoni o sigurnosti i zdravlju na radu u razdoblju od 1996. do 2011.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos