Pojedinosti notifikacije

Naredba o provedbi odbitaka za energetska ulaganja iz 2001. s energetskim popisom za 2017.

Broj notifikacije: 2016/669/NL (Nizozemska)
Datum zaprimanja: 20/12/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 21/12/2016
Fiskalne mjere: Da

de en fr nl
nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03867
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0669/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603867.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0669 NL HR 20-12-2016 NL NOTIF


2. Država članica
NL


3. Odgovorni odjel
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Pokretački odjel
Ministerie van Financiën
Directoraat Generaal Fiscale Zaken, Directie Directe Belastingen
Korte Voorhout 7
PO BOX 20201
2500 EE Den Haag


4. Broj notifikacije
2016/0669/NL - N00E


5. Naziv
Naredba o provedbi odbitaka za energetska ulaganja iz 2001. s energetskim popisom za 2017.


6. Predmetni proizvodi
Poslovna imovina ili dijelovi poslovne imovine koji su namijenjeni učinkovitom korištenju energije. Njima jednakima smatraju se (naknade za) savjetovanje o mjerama uštede energije za navedenu poslovnu imovinu ili dijelove poslovne imovine.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Ovom se Naredbom omogućuje poduzećima da, kao dio poreza na dohodak ili dobit, od dobiti odbiju određeni postotak (58 %) iznosa uloženog u određenu poslovnu imovinu, određenog kao ulaganje za učinkovito korištenje energije. Kako bi se utvrdilo ispunjava li poslovna imovina uvjete, sastavljen je popis koji sadržava niz općih kategorija, kao i niz široko primjenjive, određene poslovne imovine (energetski popis). Pretpostavlja se da popis sadržava tehničke propise.

Namjera je smanjiti prethodno navedenu stopu od 58 % na 55,5 % od 1. siječnja 2017. (Parlamentarni spisi II. 2016/17, 34 552, B, str. 3.).


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj je Naredbe promicanje energetski učinkovitih ulaganja. Međutim, zahtjevi koji se trebaju postaviti za jedini cilj imaju utvrđivanje je li takva poslovna imovina u interesu učinkovitog korištenja energije. Ti se zahtjevi primjenjuju bez obzira na podrijetlo poslovne imovine. U mjeri u kojoj se to odnosi na tehničke norme poput normi NEN (Nizozemski institut za normizaciju), dodana je izričita odredba da imovina koja je u skladu s usporedivim zahtjevima također ispunjava uvjete.
U skladu sa Sporazumom o tehničkim preprekama u trgovini, potpisanim u Marakešu 15. travnja 1994. (Zbornik ugovora Kraljevine Nizozemske 1994., br. 235), nije potrebna notifikacija Tajništvu Svjetske trgovinske organizacije o ovom nacrtu Naredbe.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Brojevi ili naslovi temeljnih tekstova: postojeća Naredba o provedbi odbitaka za energetska ulaganja iz 2001. za 2016. (objavljena u Službenom listu br. 46420 od 30. prosinca 2015.)

Zakon o porezu na dohodak iz 2001.: članak 3.42


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Da


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos