Pojedinosti notifikacije

Proširenje bespovratnih sredstava za plug-in kombije (PiVG) radi obuhvaćanja vozila veće težine (kategorije N2 i N3)

Broj notifikacije: 2016/636/UK (Ujedinjena Kraljevina)
Datum zaprimanja: 05/12/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 06/12/2016
Fiskalne mjere: Da

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03694
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0636/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603694.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0636 UK HR 05-12-2016 UK NOTIF


2. Država članica
UK


3. Odgovorni odjel
Department for Business, Energy and Industrial Strategy
Europe Directorate
1 Victoria Street
London, SW1H 0ET

Email: technicalregulations@beis.gov.uk


3. Pokretački odjel
Office for Low Emission Vehicles
Great Minster House
33 Horseferry Road
London, SW1P 4DR

olev.enquiries@olev.gsi.gov.uk


4. Broj notifikacije
2016/0636/UK - T40T


5. Naziv
Proširenje bespovratnih sredstava za plug-in kombije (PiVG) radi obuhvaćanja vozila veće težine (kategorije N2 i N3)


6. Predmetni proizvodi
Sustavom bespovratnih sredstava pruža se kapitalno financiranje za podršku korištenju vozila vrlo niske emisije (ULEV-a) u Ujedinjenoj Kraljevini, posebice za kombije i kamione.

Nakon prethodnog pružanja podrške lakim kombijima (kategorija vozila N1, najveće mase do 3,5 tona) sad proširujemo postojeći sustav radi obuhvaćanja i vozila veće težine (kategorije vozila N2 i N3, najveće mase veće od 3,5 tona).


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Sustav je već notificiran kao tehnički standard - broj notifikacije 2015/154/UK. Novom notifikacijom treba se obuhvatiti proširenje sustava radi obuhvaćanja vozila veće težine. Navedena vozila veće težine imat će korist i od početno veće razine bespovratnih sredstava (do 20 000 GBP, u usporedbi s bespovratnim sredstvima u iznosu do 8 000 GBP za druga vozila prihvatljiva u okviru sustava)

Ovim će se sustavom bespovratnih sredstava pružiti najmanje 31 milijun GBP bespovratnih sredstava za kapitalno financiranje tijekom pet godina (od travnja 2015. do ožujka 2020.).

Sustav je nediskriminacijski s obzirom na podrijetlo predmetnog proizvoda. Konkretnije, njime se izbjegava davanje prednosti prodaji vozila samo domaćih proizvođača. Nadalje, sustav ne obuhvaća obilježja koja mogu diskriminirati slične automobile koji dolaze iz drugih država članica. Sustav također ne diskriminira različite tehnologije koje mogu biti korištene u vozilima vrlo niske emisije (ULEV). Sustav se revidira na godišnjoj razini.

PARAMETRI

Kriteriji prihvatljivosti:
Kvalificirani kombiji moraju imati emisije CO2 iz ispušne cijevi u iznosu od 75 g/km ili manje.
Nadalje, kvalificirani kombiji moraju imati usporedive razine sigurnosti, izvedbe i jamstva za N1 klasu vozila kako je određeno Direktivom 2007/46/EZ. Potpuni kriteriji prihvatljivosti obuhvaćeni su Osnovnim tekstom priloženim ovom dokumentu „Kriteriji prihvatljivosti za bespovratna sredstva za plug-in kombije”

Poticaj:
20 % ukupnog troška vozila, do najviše 20 000 GBP za kombije koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti sustava. Viši iznos bespovratnih sredstava dostupan je za kombije veće težine zbog njihovog većeg kapitalnog troška.


9. Kratka izjava o razlozima
Ova je mjera namijenjena promicanju korištenja ULEV-a u UK-u i stvaranju puta do održivog masovnog tržišta za ULEV-e. Proširenje tržišta ULEV-ovima ključno je područje za Ujedinjenu Kraljevinu kako bi ispunila svoje težnje u odnosu na stakleničke plinove (GHG), kako je utvrđeno u dokumentu Ujedinjene Kraljevine „Smjernice za 2050.” i europskom dokumentu „Prijevozni putovi EU-a za stakleničke plinove do 2050.”.

Ova je mjera de facto tehnička specifikacija povezana s fiskalnim ili financijskim mjerama koje utječu na potrošnju proizvoda ili usluga poticanjem usklađenosti s navedenim specifikacijama, zahtjevima ili pravilima (kako je određeno člankom 1. stavkom 1. točkom (f) Direktive 2015/1535/EU) te stoga nije potrebno razdoblje mirovanja.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Ne postoji temeljni tekst


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Da


15. Procjena utjecaja
Ne


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos