Pojedinosti notifikacije

Uredba za izmjenu Uredbe o mjerama nadzora telekomunikacije (TKÜV)

Broj notifikacije: 2016/622/D (Njemačka)
Datum zaprimanja: 28/11/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 01/03/2017

de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03620
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0622/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603620.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0622 D HR 28-11-2016 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat VI D 3, 53107 Bonn,
Tel.: 0049-228-99615-3223, FAX: 0049-99615-3262, E-Mail: BUERO-VID3@bmwi.bund.de


4. Broj notifikacije
2016/0622/D - V00T


5. Naziv
Uredba za izmjenu Uredbe o mjerama nadzora telekomunikacije (TKÜV)


6. Predmetni proizvodi
Tehnički sustavi za provedbu mjera nadzora telekomunikacije i dijeljenje informacija u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Težište izmjena leži u prihvaćanju zahtjeva za mjere dijeljenja informacija o podacima o telekomunikaciji i prometu (novi dio 4.) koje su potrebne na temelju Zakona za uvođenje obveze pohranjivanja i krajnjeg roka pohranjivanja podataka o prometu od 10. prosinca 2015. (SL dio I. str. 2218). Nadalje se unose redakcijske prilagodbe koje uzimaju u obzir izmjenu Kaznenog zakona Savezne Republike Njemačke kroz Zakon o obrani od opasnosti od međunarodnog terorizma koji je proveo Savezni ured za kriminal 25. prosinca 2008. (SL I str. 3083) i izmjenu BND zakona nacrtom Zakona o inozemno-inozemnom elektroničkom izviđanju (njem. Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung) koji se trenutačno nalazi u parlamentarnom savjetovanju Savezne obavještajne službe (tiskanica 18/9041). Osim toga, uvode se i dodatne redakcijske izmjene koje služe za bolju preglednost Uredbe ili za uređivanje teksta, osobito uklanjanjem ponavljanja propisa.


9. Kratka izjava o razlozima
Izmjene Uredbe potrebne su kako bi se (1) proveo Zakon o uvođenju obveze pohranjivanja i krajnjeg roka pohranjivanja za podatke o prometu od 10. prosinca 2015. (SL dio I str. 2218), (2) rasteretili manji korisnici javnih telekomunikacijskih uređaja u pogledu opsega obveze za ispunjenje mjera nadzora telekomunikacija i dijeljenje informacija o podacima o prometu, (3) uspostavila pravna sigurnost upotrebe suvremenih elektroničkih mogućnosti prijenosa između službi za kazneni progon i sigurnosnih službi i mrežnih operatera te (4) unijele određene redakcijske prilagodbe i pojašnjenja. Za rad službi za kazneni progon i sigurnosnih službi Savezne Republike Njemačke mjere nadzora telekomunikacija i informacije o podacima o prometu predstavljaju nužnu pomoć, tako da propise treba prilagoditi aktualnom stanju zakonskih propisa i tehnike.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: 1. Odredba o tehničkoj i organizacijskoj provedbi mjera nadzora telekomunikacije (Odredba o nadzoru telekomunikacije TKÜV)

2. Članak 13. Zakona o novoj regulaciji nadzora telekomunikacija i drugih skrivenih mjera istraživanja, kao i za provedbu Direktive 2006/24/EZ (Izmjena Uredbe o tehničkoj i organizacijskoj provedbi mjera nadzora telekomunikacija)
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2004/0548/D: 2007/0462/D


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos