Pojedinosti notifikacije

Zakon Donje Austrije o gospodarenju otpadom iz 1992. (NÖ AWG 1992), Savezni službeni list 8240, izmjena

Broj notifikacije: 2016/603/A (Austrija)
Datum zaprimanja: 18/11/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/02/2017

Primjedbe podnosi: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03526
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0603/A

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603526.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0603 A HR 18-11-2016 A NOTIF


2. Država članica
A


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/1
A-1010 Wien, Stubenring 1
Telefon +43-1/71100-805436
Telefax +43-1/71100-8045436
E-Mail: not9834@bmwfw.gv.at


3. Pokretački odjel
Landtag von Niederösterreich
A-3109 St. Pölten, Landhausplatz 1
Telefon +43/2742/9005/12431, 12430
Telefax +43/2742/9005/13430
E-Mail: post.landtagsdirektion@noel.gv.at


4. Broj notifikacije
2016/0603/A - B30


5. Naziv
Zakon Donje Austrije o gospodarenju otpadom iz 1992. (NÖ AWG 1992), Savezni službeni list 8240, izmjena


6. Predmetni proizvodi
Mjesni otpad, opći otpad


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Uvođenje obveznog sudjelovanja i ustanova koje nisu kućanstva (poduzeća, institucije i druga tijela) s njihovim udjelom općeg otpada u mjesnom odvozu općeg otpada u zajednici. Ustanovama koje nisu kućanstva – kao i do sada kućanstvima – određuje se putem odobrenja zapremina njihovih spremnika za opći otpad (kod poduzeća do najvećeg obujma od 3 120 litara godišnje). Za usluge zajednice (prikupljanje, razvrstavanje i obrada općeg otpada) utvrđuju se naknade i troškovi.


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj je da se standardizira prikupljanje i obrada općeg otpada, bez obzira na mjesto nastanka. To uključuje i usklađivanje s postojećim propisima u većini drugih saveznih pokrajina.
Zajednice na taj način mogu iskoristiti sinergije u prikupljanju i obradi čitavog općeg otpada u svojoj općini. Osim toga, traži se optimiziranje prometa, uglavnom radi smanjenja emisija (posebno kroz povećano korištenje već djelomično nastalog željezničkog prometa) zajedno s daljnjom optimizacijom korištenja postrojenja za obradu u Donjoj Austriji.
Zahtjev je nužan kako bi se postigli navedeni ciljevi. On je i razmjeran, posebice jer se predviđa dostatno dugačko prijelazno razdoblje.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 1996/520/A: 2004/322/A


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Sve ustanove koje nisu kućanstva (poduzeća, institucije i druga tijela) i koje dosad nisu sudjelovale u zajedničkom prikupljanju i razvrstavanju svog općeg otpada, moraju prilagoditi svoje zbrinjavanje otpada. Za to je predviđeno prijelazno razdoblje do kraja 2018. Unutar tog roka, i zajednice moraju provesti nužne upravne postupke i staviti na raspolaganje spremnike za otpad.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


de
  VÖEB Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe on 19-01-2017
Kliknite za prikaz teksta

Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VÖEB) ist die unabhängige Interessenvertretung der privaten Entsorgungsbetriebe Österreichs. Der Verband repräsentiert mehr als 220 Unternehmen, die in vielfältiger Art und Weise mit Anliegen der Abfallwirtschaft (Sammlung, Transport, Verarbeitung, Verwertung oder Handel von und mit Abfällen, Alt- und Reststoffen) befasst sind. Nähere Informationen zu unserer Tätigkeit können der Webseite www.voeb.at entnommen werden. 

Aus folgenden Gründen ist der VÖEB der Überzeugung, dass die geplante Gesetzesänderung in Niederösterreich mit den Grundsätzen des Binnenmarktes unvereinbar ist - s. Anhang

Die notifzierte Gesetzesänderung beschränkt die Dienstleistungsfreiheit in der Entsorgungswirtschaft. Darüber hinaus ist sie geeignet, den zwischenstaatlichen Handel mit Altstoffen zu beeinträchtigen und die Erreichung der Ziele des EU-Kreislaufwirtschaftspakets zu gefährden, welches die Kommission am 02.12.2015 den Legislativorganen der Europäischen Union vorgelegt hat. Mit der vorliegenden Eingabe ersuchen wir die Kommission, eine ausführliche Stellungnahme zu dem Gesetzesvorhaben an die Republik Österreich zu richten. 

 

Detailinformationen - s. Anhang