Pojedinosti notifikacije

Nacrt petog Zakona o izmjeni Zakona o eksplozivnim tvarima

Broj notifikacije: 2016/595/D (Njemačka)
Datum zaprimanja: 15/11/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 16/02/2017 ( 16/05/2017)

Primjedbe podnosi: Komisija
Detaljno mišljenje daje: Komisija
de en fr
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 03476
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0595/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201603476.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0595 D HR 15-11-2016 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Bundesministerium des Innern, Referat KM 5, 11014 Berlin,
Tel.: 0049-30-18681-10129/10134, Fax: 0049-30-18681-510129/510134,
E-Mail: km5@bmi.bund.de


4. Broj notifikacije
2016/0595/D - C00C


5. Naziv
Nacrt petog Zakona o izmjeni Zakona o eksplozivnim tvarima


6. Predmetni proizvodi
Eksplozivi, pirotehnički predmeti, pirotehnička sredstva, ostale eksplozivne tvari i oprema za miniranje


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Ovim Nacrtom zakona ovaj se Zakon o eksplozivnim tvarima prilagođava Direktivama (EU) 2013/29, 2014/28 i 2014/58.
Prema pravosudnoj praksi Saveznog ustavnog suda sukladno načelu materijalnosti slijedi veliko premještanje odredbi propisanih Uredbom u aktualni Zakon o eksplozivnim tvarima.
Novosti u Zakonu su konkretizirane obveze gospodarskih aktera koje su prethodno već regulirane općim uvjetima i u prethodno navedenim direktivama, preuzimanje izravno primjenjivih i važećih odredbi iz Uredbe (EZ) 765/2008 radi nadzora tržišta i uvođenje registracijskih brojeva za sljedivost pirotehničkih sredstava.
Iz Prve uredbe o Zakonu o eksplozivnim tvarima, u Zakon se premještaju odredbe o pravilima za regulatorna izuzeća. One su istovremeno aktualizirane s predmetnim odredbama iz Zakona.


9. Kratka izjava o razlozima
Opravdanje proizlazi iz komentara na sadržaj odredbe.

Upućivanje na presudu Suda od 27. listopada 2016. (C-220/15):

Savezni institut za istraživanje i ispitivanje materijala (BAM) već je dobio uputu da prestane s primjenom članka 6. stavka 4. Prve uredbe o Zakonu o eksplozivnim tvarima (1. SprengV) u pogledu pirotehničkih sredstava na temelju presude Suda prema kojoj se to smatra kršenjem Direktive 2007/23/EZ o stavljanju na tržište pirotehničkih sredstava.
Moguća izmjena na temelju prethodno navedene presude Suda u pogledu notificiranog Nacrta zakona uzima se u obzir u daljnjem procesu.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: Zakon o eksplozivnim tvarima u izdanju od 10. rujna 2002.

Prva uredba o Zakonu o eksplozivnim tvarima u verziji koja je objavljena 31. siječnja 1991.
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2009/092/D: 2004/513/D


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Procjena utjecaja proizlazi iz obrazloženja Nacrta zakona


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos