Pojedinosti notifikacije

Uredba Ministarstva okoliša o temeljnim tehničkim zahtjevima za cijevi PEX namijenjene za vodoopskrbne sustave nekretnina

Broj notifikacije: 2016/508/FIN (Finska)
Datum zaprimanja: 22/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/12/2016

Primjedbe podnosi: Njemačka
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 02948
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0508/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602948.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0508 FIN HR 22-09-2016 FIN NOTIF


2. Država članica
FIN


3. Odgovorni odjel
Työ- ja elinkeinoministeriö


3. Pokretački odjel
Ympäristöministeriö
Rakennetun ympäristön osasto
Rakennukset ja rakentaminen -yksikkö


4. Broj notifikacije
2016/0508/FIN - B00


5. Naziv
Uredba Ministarstva okoliša o temeljnim tehničkim zahtjevima za cijevi PEX namijenjene za vodoopskrbne sustave nekretnina


6. Predmetni proizvodi
Plastične cijevi od umreženog polietilena (PEX) za prijenos hladne i tople vode.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Temeljni tehnički zahtjevi za cijevi PEX za upotrebu u vodoopskrbnim sustavima nekretnina za hladnu vodu za prijenos vode za upotrebu u kućanstvu i u vodoopskrbnim sustavima za toplu vodu za prijenos tople vode u Finskoj.


9. Kratka izjava o razlozima
Uredbom se utvrđuju najmanji zahtjevi za cijevi PEX za upotrebu u vodoopskrbnim sustavima nekretnina u Finskoj.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.**********
Euroopan komissio

Yhteysviranomainen direktiivin (EU) 2015/1535
Telekopio: +32 229 98043
Sähköposti: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos