Pojedinosti notifikacije

Uredba o ažuriranju Uredbe ministra zdravlja od 21. ožujka 1973. o higijenskim pravilima za ambalažu, spremnike i pribor koji dolaze u dodir s hranom ili proizvodima za osobnu upotrebu, koja se odnosi isključivo na nehrđajući čelik.

Broj notifikacije: 2016/506/I (talija)
Datum zaprimanja: 22/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 02937
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0506/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602937.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0506 I HR 22-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Ufficio 6 - Igiene delle tecnologie alimentari
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0506/I - X50M


5. Naziv
Uredba o ažuriranju Uredbe ministra zdravlja od 21. ožujka 1973. o higijenskim pravilima za ambalažu, spremnike i pribor koji dolaze u dodir s hranom ili proizvodima za osobnu upotrebu, koja se odnosi isključivo na nehrđajući čelik.


6. Predmetni proizvodi
Materijali i predmeti koji dolaze u dodir s hranom: nehrđajući čelik


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Odredbe iz priopćene Uredbe obuhvaćaju dva članka i jedan prilog te se odnose na dodavanje novih nehrđajućih čelika na pozitivni popis u odjeljku VI. Priloga II. Ministarskoj uredbi od 21. ožujka 1973. Četiri se čelika dodaju u dio A odjeljka VI. Priloga II. Ministarskoj uredbi od 21. ožujka 1973.

Odredba o uzajamnom priznavanju nalazi se u članku 2.


9. Kratka izjava o razlozima
Donošenje priopćene Uredbe nužno je radi ažuriranja pozitivnog popisa odobrenih nehrđajućih čelika za proizvodnju predmeta koji dolaze u dodir s hranom, slijedom dokumentiranih zahtjeva poduzeća iz prehrambene industrije.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Ministarska uredba br. 140 od 11. studenoga 2013.: konačni tekst odgovara notifikaciji br. 2013/131/I
Ministarska uredba br. 195 od 6. kolovoza 2015.: konačni tekst odgovara notifikaciji br. 2015/213/I


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos