Pojedinosti notifikacije

Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen

Broj notifikacije: 2016/492/I (talija)
Datum zaprimanja: 19/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 02877
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0492/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602877.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0492 I HR 19-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0492/I - SERV60


5. Naziv
Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen


6. Predmetni proizvodi
Video-terminalna oprema i sustavi za igre


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Tehnički propisi sastoje se od 13 članaka.
U članku 1. naveden je popis definicija radi standardizacije koncepata koji se donose mjerom.
U člancima 2. do 7. navode se karakteristike, najmanji zahtjevi i radne metode za sustav za igre i njegove komponente. Ove su odredbe povezane s nadzornim alatima, funkcijom razmjene listića (mogućnost korištenja listića koje izdaje jedan sustav za igre u različitom sustavu za igre u istoj dvorani), karakteristikama dvorane i video-terminalne opreme kao i jedinstvenom definicijom koncepta igre/oklade i pobjede. Navedene odredbe nemaju značajan utjecaj na nositelje dozvole.
U člancima 8., 9. i 10. utvrđuju se karakteristike listića, radni parametri igre i zahtjevi za glavni zgoditak.
U članku 11. navode se karakteristike koje pojedinačne igre u ponudi moraju imati, dok se u članku 12. utvrđuju metodologije tehničke provjere sukladnosti.
U članku 13. utvrđuje se da će Agencija prilagoditi tehničke zahtjeve u slučaju novih pravnih odredbi kojima se zahtijevaju dodaci ili izmjene. Uz programski značaj ova se odredba čini posebice važnom u odnosu na pitanja koja su, iako ne proizlaze izravno iz obveznih normi, ipak potaknuta sljedećim ciljevima koji su utvrđeni općim industrijskim normama ili sad već široko rasprostranjenim pristupima vlasti odgovornima za politiku i nadzor:
- zaštita maloljetnika;
- prevencija problematičnog/kompulzivnog kockanja;
- propisi protiv pranja novca te za kontrolu protoka novca radi zaštite javnog reda i javne sigurnosti.


9. Kratka izjava o razlozima
U članku 1. stavku 942. Zakona br. 208. od 28. prosinca 2015. (Zakon o stabilnosti iz 2016.) navodi se da će aktivnosti certificiranja terminala video lutrije (VLT-ova), koje je do sada provodio SOGEI, provoditi privatna certifikacijska tijela (kao što je slučaj sa zabavnim igrama s nagradama i industrijom igara na sreću na daljinu).
Planirano proširenje aktivnosti certificiranja na niz strana znači da je ažuriranje Uredbe upravitelja koja sadržava relevantne tehničke odredbe (Uredba upravitelja od 22. siječnja 2010.) te naknadno utvrđivanje smjernica za certifikaciju hitno.
Tehničke propise u okviru ove notifikacije potrebno je donijeti zbog dugog vremenskog razdoblja koje je prošlo od donošenja prethodne mjere, zbog potrebe za prenošenjem određenih izmjena na VLT-ove koji su utvrđeni u tehničkim specifikacijama sporazuma koji je potpisan u ožujku 2013. te zbog iskustva koje je stečeno tijekom prvog razdoblja rada VLT-a.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon br. 208 od 28. prosinca 2015., članak 1. stavak 942.: priložen
Uredba upravitelja od 22. siječnja 2010.: konačni tekst odgovara notifikaciji br. 2009/0471/I
Izvješće o tehničkim propisima za automate u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) pročišćenog teksta Zakonao javnoj sigurnosti [TULPS]: priloženo


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos