Pojedinosti notifikacije

Izmjena Uredbe o Zakonu o robi o rezerviranim oznakama i Uredbe o Zakonu o robi o proizvodima od konzerviranog voća iz 2002. u vezi s oznakama na limunadi, pivu i proizvodima od konzerviranog voća

Broj notifikacije: 2016/481/NL (Nizozemska)
Datum zaprimanja: 13/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 14/12/2016 ( 14/03/2017)

Primjedbe podnosi: Komisija,Španjolska
Detaljno mišljenje daje: Francuska,Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
nl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 02827
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0481/NL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602827.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0481 NL HR 13-09-2016 NL NOTIF


2. Država članica
NL


3. Odgovorni odjel
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer


3. Pokretački odjel
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie


4. Broj notifikacije
2016/0481/NL - C50A


5. Naziv
Izmjena Uredbe o Zakonu o robi o rezerviranim oznakama i Uredbe o Zakonu o robi o proizvodima od konzerviranog voća iz 2002. u vezi s oznakama na limunadi, pivu i proizvodima od konzerviranog voća


6. Predmetni proizvodi
Pivo i proizvodi od konzerviranog voća.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Izmjena Uredbe o Zakonu o robi o rezerviranim oznakama
Ovom izmjenom primjenjuje se blagi porast u stupnju Platoa u bezalkoholnom pivu i pivu s niskim udjelom alkohola s 2,2 % na 4 %. Također, definicija piva Bock sad je povezana sa stupnjem Platoa u propisima o trošarinama.

Izmjena Uredbe o Zakonu o robi o proizvodima od konzerviranog voća iz 2002.
U Prilogu I., dijelu II. Direktive 2001/113/EZ utvrđuje se da sadržaj topljive suhe tvari u, među ostalim, voćnim džemovima, mora biti najmanje 60 %. Međutim, Direktivom se dozvoljava državama članicama da upotrebljavaju rezervirane nazive za proizvode koji imaju sadržaj topljive suhe tvari manji od 60 %. Uredbom se navedeni sadržaj smanjuje sa 60 % na 50 %.


9. Kratka izjava o razlozima
Blagim porastom u stupnju Platoa u bezalkoholnom pivu i pivu s niskim udjelom alkohola pruža se dodatno osiguranje kvalitete za ovu kategoriju piva. Stupanj Platoa od 2,2 % predstavlja rizik od stavljanja na tržište proizvoda koji su razrijeđeni vodom. Najmanjim stupnjem Platoa od 4 % jamči se da potrošači dobiju kvalitetu koju očekuju. Najmanji stupanj Platoa od 4 % uobičajeno se primjenjuje u cijelom svijetu.
Kako bi se izbjegle pravne nejasnoće i zabune, pivo Bock povezano je s kategorijom Platoa u propisima o trošarinama.

Reduciranjem sadržaja topljive suhe tvari u Zakonu o robi o proizvodima od konzerviranog voća iz 2002. pridonosi se naporima za smanjenje sadržaja šećera u hrani s ciljem poboljšanja zdravlja potrošača.

Članak 13.d Zakona o robi sadržava odredbu o uzajamnom priznavanju. Načelom o uzajamnom priznavanju podrazumijeva se da država članica EU-a ne smije zabraniti prodaju na vlastitom tržištu robe koja je zakonito stavljena na tržište u drugoj državi članici EU-a na temelju toga što roba nije u skladu s nacionalnim propisima države članice. Pritom je ključno da roba iz druge države članice EU-a nudi barem jednaku razinu zaštite. Stoga se trgovina robom koja potječe iz druge države članice EU-a i koja je unutar područja primjene ove Uredbe ne smije zabraniti temeljem zahtjeva utvrđenih ovom Uredbom.

Zahtjevi o robi utvrđeni ovom Uredbom opravdani su u interesu zaštite potrošača od proizvoda koji ne ispunjavaju standarde kvalitete na koje su navikli.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Brojevi ili naslovi temeljnih tekstova: – Uredba o Zakonu o robi o rezerviranim oznakama
– Uredba o Zakonu o robi o proizvodima od konzerviranog voća iz 2002.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos