Pojedinosti notifikacije

Uredba Vlade o izmjeni Uredbe o upotrebi vozila na cesti (1257/1992)

Broj notifikacije: 2016/469/FIN (Finska)
Datum zaprimanja: 05/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 07/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 02733
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0469/FIN

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602733.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0469 FIN HR 05-09-2016 FIN NOTIF


2. Država članica
FIN


3. Odgovorni odjel
Työ- ja elinkeinoministeriö
Työelämä- ja markkinaosasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin +358 9 10 606 4686


3. Pokretački odjel
Liikenne- ja viestintäministeriö
Palveluosasto/Markkinayksikkö
Eteläesplanadi 16
PL 31, 00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358-295 16001
Fax +358-9-160 28597


4. Broj notifikacije
2016/0469/FIN - T40T


5. Naziv
Uredba Vlade o izmjeni Uredbe o upotrebi vozila na cesti (1257/1992)


6. Predmetni proizvodi
Nacionalne odredbe za kamione i njihove prikolice te njihovu upotrebu na cesti


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Mijenja se Uredba o upotrebi vozila na cesti. U skladu s prijedlogom, najveće dopušteno opterećenje troosovinskih vozila povećalo bi se s trenutačnih 26 tona na 28 tona. Uvjet bi bio da dvije osovine vozila budu opremljene s dva para kotača. Osim toga, najveće dopušteno opterećenje za šestosovinsku kombinaciju poluprikolica povećalo bi se s trenutačnih 48 tona na 52 tone, a provela bi se i manja poboljšanja u pogledu formulacije odredbi o opterećenjima i dimenzijama vozila. Najveća dopuštena širina cisterne opremljene s izoliranim spremnikom bila bi 2,60 metara, slično drugoj izoliranoj nadogradnji.


9. Kratka izjava o razlozima
U slabo naseljenoj zemlji poput Finske troškovi prijevoza čine znatan dio cijene proizvoda koji se prevoze. Slično tome, emisije u cestovnom prometu predstavljaju veći dio emisija iz prometa. Udio željezničkog prometa ili prometa plovnim putovima ne može se znatno povećati budući da je protok robe slab. Iz tog razloga, za ostvarivanje energetskih i ekoloških ciljeva potrebno je unapređenje energetske učinkovitosti cestovnog prijevoza; najučinkovitiji način za to povećanje je težina i dimenzija povezanih s domaćim prometom. Izmjena neće utjecati na tržišno natjecanje. Vozila iz drugih država EGP-a i dalje će imati mogućnost ostvarivanja koristi od finskih prijevoznih propisa.

Tehnički dopuštenim težinama vozila i dalje će se ograničavati težine dopuštene u cestovnom prometu.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos