Pojedinosti notifikacije

Izmjena Uredbe Ministarstva gospodarstva i komunikacija br. 118 od 1. prosinca 2009., s naslovom „Tehnički zahtjevi za radijsku opremu koja se koristi na temelju odobrenja za frekvenciju”

Broj notifikacije: 2016/420/EE (Estonija)
Datum zaprimanja: 09/08/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 10/11/2016

Primjedbe podnosi: Njemačka
de en et fr
et
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 02477
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0420/EE

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602477.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0420 EE HR 09-08-2016 EE NOTIF


2. Država članica
EE


3. Odgovorni odjel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, siseturu toimimise talitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee
tel: 00 372 6256 405 – faks: 00 372 6313 029


3. Pokretački odjel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, sideosakond.
Harju 11, 15072 Tallinn


4. Broj notifikacije
2016/0420/EE - V00T


5. Naziv
Izmjena Uredbe Ministarstva gospodarstva i komunikacija br. 118 od 1. prosinca 2009., s naslovom „Tehnički zahtjevi za radijsku opremu koja se koristi na temelju odobrenja za frekvenciju”


6. Predmetni proizvodi
Nacrtom se uredbe regulira korištenje radijske opreme na temelju odobrenja za frekvenciju. Prilozima nacrtu Uredbe utvrđuju se tehnički zahtjevi za sljedeću radijsku opremu za radiokomunikacijske usluge, radijski prijenos, zemaljske mobilne komunikacije, zrakoplovne komunikacije, nepokretne komunikacije, satelitsku radionavigaciju i program proizvodnje opreme.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrtom se uredbe utvrđuju tehnički zahtjevi za radijsku opremu korištenu na temelju odobrenja za frekvenciju.
Posebni tehnički zahtjevi za radijsku opremu utvrđeni su u Prilozima 1.–6. u kojima se navodi korišteni frekvencijski pojas, razmak kanala, norme u području zračenja, modulacije i preduvjeti za planiranje radijskih frekvencija. Predstavljene su odgovarajuće usklađene norme; one se preporučuju za korištenje u ocjenjivanju sukladnosti radijske opreme. U informativnom dijelu se navodi broj notifikacije dobiven nakon notificiranja Europskoj komisiji.

Prilozima 1.-6. nacrta Uredbe uspostavljeni su specifični zahtjevi za radijsku opremu koji se sastoje od normativnih i informativnih dijelova. Normativnim se dijelom određuju uvjeti i tehnički zahtjevi (upotrijebljeni radiofrekvencijski pojas, pojasna širina, norme u području zračenja, modulacija) za uporabu radijske opreme te preduvjeti za planiranje radijskih frekvencija. Informativnim se dijelom navode odgovarajuće usklađene norme koje se preporučuju za uporabu tijekom ocjenjivanja sukladnosti i certificiranja radijske opreme te se navodi broj notifikacije koji je zaprimljen nakon priopćenja Europskoj komisiji.

Dio koji se odnosi na specifične zahtjeve podijeljen je u stavke za svaku vrstu opreme za usluge radijske komunikacije i uređaje kratkog dometa te je njegova struktura u pogledu usluga radijske komunikacijske i ciljeva za uporabu radiofrekvencijskih pojaseva u skladu s Odlukom Odbora za elektroničke komunikacije (ECC) ECC/DEC/(01)03 i Frekvencijskim informacijskim sustavom Europskog komunikacijskog ureda.

Prilozi 1.-6. usklađeni su s obrascem za radijska sučelja koji je 2008. sastavila Zajednička radna skupina Odbora za ocjenjivanje sukladnosti i nadzor tržišta telekomunikacija i Odbora za radiofrekvencijski spektar Europske komisije.


9. Kratka izjava o razlozima
Izmjena uredbe potrebna je za usklađivanje dostupnosti frekvencijskog pojasa, uvjeta za njihovo korištenje i tehničkih zahtjeva za radijsku opremu sa zakonom EU-a i propisima Odbora za elektroničke komunikacije (ECC) Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications — CEPT) u skladu s propisima Međunarodne telekomunikacijske unije (ITU) i Radijskim propisima Konvencije.

Nacrt uredbe pripremljen je uzimajući u obzir zahtjeve utvrđene u odlukama i preporukama Vijeća za elektroničke komunikacije pri Europskoj konferenciji poštanskih i telekomunikacijskih uprava. Zahtjevi za radijsku opremu za zrakoplovne komunikacije također su usklađeni s Prilogom 10. „Zrakoplovne telekomunikacije” Konvenciji ICAO-a (Organizacija međunarodnog civilnog zrakoplovstva).

U usporedbi s propisom koji je trenutačno na snazi, nacrtom Uredbe po prvi se put utvrđuju zahtjevi za opremu PMSE (proizvodnja sadržaja za radijske i televizijske emisije i specijalne događaje).


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Estonske notifikacije 2009/265/EE, 2010/575/EE, 2012/25/EE, 2013/23/EE i 2014/74/EE.
Temeljni su tekstovi proslijeđeni s prethodnom notifikacijom: 2013/23/EE: 2014/74/EE


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Ispunjavanjem zahtjeva predviđenih Uredbom osigurat će se izostanak smetnji, interoperabilnost radijske opreme i sigurna uporaba radijske opreme.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos