Pojedinosti notifikacije

Sustav certifikacije u području mikrogeneracije: MCS 012: Zahtjevi za sustav certifikacije proizvoda – oprema za postavljanje na kosim krovovima Izdanje 2.1

Broj notifikacije: 2016/167/UK (Ujedinjena Kraljevina)
Datum zaprimanja: 12/04/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 13/07/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 01100
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0167/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201601100.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0167 UK HR 12-04-2016 UK NOTIF


2. Država članica
UK


3. Odgovorni odjel
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street, London, SW1H 0ET.

Email: 9834@bis.gsi.gov.uk.


3. Pokretački odjel
Department for Energy and Climate Change (DECC)
Heat Strategy and Policy Team
Margarita Vigrande-Ashe
3 Whitehall Place, London, SW1A 2AW.

Email: Margarita.Vigrande-Ashe@decc.gsi.gov.uk


4. Broj notifikacije
2016/0167/UK - S00E


5. Naziv
Sustav certifikacije u području mikrogeneracije:
MCS 012: Zahtjevi za sustav certifikacije proizvoda – oprema za postavljanje na kosim krovovima
Izdanje 2.1


6. Predmetni proizvodi
Sustav certifikacije u području mikrogeneracije (MCS) neovisan je sustav certifikacije koji koriste Tijela za certifikaciju akreditirana za sustav certifikacije ISO/IEC 17065 koji provodi treća strana za tehnologije za energiju iz obnovljivih izvora i usluge ugradnje. MCS želi notificirati dokument u okviru sustava: MCS 012: Zahtjevi za sustav certifikacije proizvoda – oprema za postavljanje na kosim krovovima.

Svrha MCS 012 sažeta je u nastavku:

Ovim sustavom pružaju se alati za trajnu, neovisnu procjenu treće strane te odobrenje poduzeća koja žele dokazati da njihova oprema za postavljanje na kosim krovovima ispunjava i nastavlja ispunjavati zahtjeve ove norme. Normama se podržava demonstracija usklađenosti s relevantnim građevinskim propisima Ujedinjene Kraljevine. Zahtjevi iz ovog dokumenta sustava ne odnose se na instalacije na ravnim krovovima koji će biti obuhvaćeni zasebnim dokumentom.

Opći zahtjevi

Proizvodi koji zahtijevaju upotrebu prolaznih vijaka s maticom prihvatljivi su za certifikaciju prema MCS 012 samo uz uvjet ispunjavanja sljedećih zahtjeva:
1. Vijak ili limeni obrub ne smije prebacivati opterećenje na crijep od škriljca/crijep (ne uključujući metalni crijep ili lim) ispod;
2. Sustav se ne smije oslanjati na silikon, mastiks ili druga slična brtvila postavljena na lokaciji kao na jedinu metodu brtvljenja za zaštitu od vremenskih uvjeta;
3. Sustav mora trajno zabrtviti svaki sloj krovnog pokrivača koji je probušen sustavom vijaka;
4. Sustav se ne smije oslanjati na brtveni prsten ili pločicu koja pritišće crijep od škriljca/crijep (ne uključujući metalni crijep ili lim) za osiguranje brtve otporne na vremenske uvjete;
5. Pričvršćivači za vijke ne smiju biti u letvicama.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Države članice ljubazno se upućuju na MCS dokument 012: Zahtjevi za sustav certifikacije proizvoda – oprema za postavljanje na kosim krovovima. Izdanje 2.1.

Dokumentom MCS 012 utvrđuju se zahtjevi za sustav certifikacije proizvoda za opremu za postavljanje na kosim krovovima i komponente za korištenje sa solarnim toplinskim kolektorima i fotonaponskim modulima prema MCS-u. Radi usklađivanja sa zahtjevima MCS-a za ugradnju, ugraditelji solarnih fotonaponskih modula MCS-a moraju „koristiti proizvode koji su ispitani i odobreni prema dokumentu MCS 012”, kako je utvrđeno normom za ugradnju solarnih fotonaponskih modula (MIS 3002). Ugraditelji solarnih toplinskih sustava mogu koristiti certificirane proizvode MCS 012 kao način pokazivanja usklađenosti s određenim elementima norme za solarnu toplinsku instalaciju (MIS 3001) i releventnim aspektima građevinskih propisa UK-a.

Potrošače se obavješćuje da im Odjel za energiju i klimatske promjene (DECC) nudi financijski poticaj (zajamčene tarife) ako ugrade tehnologije za dobivanje energije iz obnovljivih izvora, certificirane prema MCS-u ili jednakovrijednim sustavima. U skladu s Direktivom 2015/1535/EU, DECC mora notificirati norme za proizvode MCS-a koje imaju obvezne zahtjeve Komisiji EU-a i državama članicama putem Odjela za poslovne inovacije i vještine (BIS).


9. Kratka izjava o razlozima
MCS 012 razvili su proizvođači, poduzeća za ugradnju, certifikacijska tijela i trgovinska udruženja poput Nacionalnog vijeća za izgradnju kuća (NHBC) i Nacionalnog saveza izvođača krovnih radova (NFRC). Cilj je MCS-a 012 omogućiti proizvođačima opreme za postavljanje na kosim krovovima ispitivanje i utvrđivanje ključnih vrijednosti za širenje požara, hidroizolaciju i sile dizanja koje uzrokuje vjetar.

Odjeljak A5.1.1. uvršten je u MCS 012 Izdanje 2.0 (2.11.2015.) radi pružanja dostatnog i konzervativnog objašnjenja o protupožarnom ispitivanju radi dozvoljavanja da norma postane obvezna dana 2. svibnja 2016. za solarne fotonaponske instalacije.

Sva oprema za postavljanje na kosim krovovima MCS-a morat će biti u skladu s Izdanjem 2.1 do 2. kolovoza 2016.

Proizvodi koji nisu usklađeni bit će uklonjeni s popisa baze podataka MCS.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: Norma za ugradnju sustava mikrogeneracije: MIS 3002: norma za solarne fotonaponske sustave. Izdanje 3.3
Norma za ugradnju sustava mikrogeneracije: MIS 3001: norma za solarne sustave grijanja. Izdanje 4.2


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Da

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos