Pojedinosti notifikacije

Nacrt Odluke upravitelja o „Izmjenama i dopunama Uredbe o okladama s fiksnim koeficijentima na simulirane događaje”

Broj notifikacije: 2016/157/I (talija)
Datum zaprimanja: 31/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 01/07/2016

Primjedbe podnosi: Komisija
de en fr it
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 01012
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0157/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201601012.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0157 I HR 31-03-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0157/I - SERV60


5. Naziv
Nacrt Odluke upravitelja o „Izmjenama i dopunama Uredbe o okladama s fiksnim koeficijentima na simulirane događaje”


6. Predmetni proizvodi
Klađenje na simulirane događaje


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrt Odluke sadržava 23 članka i jedan tehnički prilog.
U prvih šest članaka određuju se svrhe Odluke, definicije koje se koriste, odredbe za omogućavanje prikupljanja oklada i ispitivanje virtualnih platformi za klađenje, tehničke značajke sustava za klađenje, službeni program te raspored i radno vrijeme nacionalnog totalizatora za prikupljanje oklada.
Člancima 7. do 18. utvrđuju se propisi u pogledu oklada, sudjelovanja u igri, isplate dobitaka i naknada te oduzimanja prava na preuzimanje dobitaka.
U nekoliko zadnjih članaka utvrđuju se obveze vlasnika koncesije u pogledu otkrivanja informacija, metode za osiguravanje nadzora, kontrola i inspekcija, slučajevi obustavljanja i oduzimanja ovlaštenja za prikupljanje oklada, pravila za zaštitu igrača, uvjeti za stupanje novih pravila na snagu i ukidanje prethodnih inačica.
U tehničkom prilogu „za oklade na simulirane događaje” opisuju se tehničke specifikacije i drugi zahtjevi u pogledu virtualnog sustava za klađenje, virtualne platforme za klađenje, podataka o klađenju i kvarova.


9. Kratka izjava o razlozima
Uzimajući navedeno u obzir, nakon pokusne faze koja je omogućila pozitivno ocjenjivanje oklada s fiksnim koeficijentima na simulirane događaje, potrebno je donijeti novu odluku upravitelja radi borbe protiv nezakonitih ponuda takve vrste klađenja.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Odluka upravitelja od 12. veljače 2013.: konačni tekst odgovara notifikaciji 2012/0030/I.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos