Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti zdravlja od posljedica konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda

Broj notifikacije: 2016/153/PL (Poljska)
Datum zaprimanja: 30/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 01/07/2016

Primjedbe podnosi: Njemačka
de en fr pl
de en fr pl
pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00994
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0153/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600994.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0153 PL HR 30-03-2016 PL NOTIF


2. Država članica
PL


3. Odgovorni odjel
Ministerstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 693 54 07, e-mail: notyfikacjaPL@mr.gov.pl


3. Pokretački odjel
Ministerstwo Zdrowia - Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego - Justyna Mieszalska,
tel. +48 22/53 00 318, j.mieszalska@mz.gov.pl; dep-zp@mz.gov.pl


4. Broj notifikacije
2016/0153/PL - X00M


5. Naziv
Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti zdravlja od posljedica konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda


6. Predmetni proizvodi
Duhanski proizvodi i srodni proizvodi. Zaštita zdravlja.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Svrha je ovog nacrta Zakona prenijeti u nacionalno zakonodavstvo Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ. Prijenos navedene Direktive dovest će do veće zaštite javnog zdravlja od štetnih učinaka konzumiranja duhana i srodnih proizvoda.
Odredbama navedene Direktive uvodi se zabrana uporabe svojstvenih okusa u duhanu, reguliraju se važna pitanja koja se, među ostalim, odnose na zabranu prodaje prekograničnih duhanskih proizvoda i uporabu mješovitih zdravstvenih upozorenja (tj. slika i tekst) koja pokrivaju 65 % i vanjske prednje i stražnje površine jediničnog paketa i sva vanjska pakiranja te se nameće provedba bitnih propisa o tržištu za inhalatore (obično poznate kao e-cigarete) i spremnike za ponovno punjenje s tekućinom koja sadrži nikotin.


9. Kratka izjava o razlozima
Nacrtom zakonskih propisa o provedbi odredbi Direktive 2014/40/EU uzima se u obzir zaštita zdravlja ljudi (uvjet naveden u članku 31. stavku 3. Ustava). Mora se uzeti u obzir da duhanski proizvodi nisu obična roba; u svjetlu posebno štetnog učinka duhana na zdravlje ljudi, zaštita zdravlja treba se smatrati prioritetom u odnosu na druge vrijednosti u smislu slobode gospodarskih djelatnosti (članak 22. Ustava). Prethodno navedeni uvjeti posebno su važni, uzimajući u obzir potrebu za smanjenjem pušenja među mladima.
Datum stupanja na snagu nacrta Zakona jest 20. svibnja 2016. – ovaj se datum odnosi na Direktivu; međutim, tijekom zakonodavnih aktivnosti i s vremenom, bit će podložan izmjeni kako bi se omogućilo da nacrt Zakona stupi na snagu s odgovarajućim razdobljem od objave do stupanja na snagu zakona (vacatio legis).


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon o zaštiti zdravlja od posljedica konzumiranja duhana i duhanskih proizvoda od 9. studenoga 1995. (Službeni list [Dziennik Ustaw] iz 2015., stavka 298.)


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt je u skladu s međunarodnim normama.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos