Pojedinosti notifikacije

Nacrt zakona o zaštiti zdravlja od štetnih učinaka duhana, alkohola i ostalih tvari koje izazivaju ovisnost te o integriranoj politici o drogama i izmjenama povezanih zakona (Zakon o zaštiti zdravlja od tvari koje izazivaju ovisnost)

Broj notifikacije: 2015/207/CZ (Češka Republika)
Datum zaprimanja: 20/04/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: Zatvoreno

cs de en fr
cs en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 01150
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0207/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201501150.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0207 CZ HR 20-04-2015 CZ NOTIF2. Država članica
CZ


3. Odgovorni odjel
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
tel: +420 224 907 139
fax: +420 224 907 122
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Pokretački odjel
Ministerstvo zdravotnictví České republiky


4. Broj notifikacije
2015/0207/CZ - X00M


5. Naziv
Nacrt zakona o zaštiti zdravlja od štetnih učinaka duhana, alkohola i ostalih tvari koje izazivaju ovisnost te o integriranoj politici o drogama i izmjenama povezanih zakona (Zakon o zaštiti zdravlja od tvari koje izazivaju ovisnost)


6. Predmetni proizvodi
- duhanski proizvodi
- duhanski pribor
- biljni proizvodi za pušenje
- elektroničke cigarete
- alkoholna pića
- prehrambeni proizvodi i igračke koje oponašaju oblik i izgled duhanskih proizvoda ili duhanskog pribora
- igračke koje oponašaju oblik i izgled pakiranja alkoholnih pića
- nabava/prodaja robe
- tvari koje izazivaju ovisnost
- zdravstvene usluge
- socijalne usluge


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Nacrtom zakona prenosi se dio Direktive 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ koja se odnosi na prekograničnu prodaju na daljinu duhanskih proizvoda i elektroničkih cigareta.


8. Osnovni sadržaj
Nacrt zakona sadržava:
• ograničenja dostupnosti duhanskih proizvoda, duhanskog pribora, biljnih proizvoda za pušenje, elektroničkih cigareta i alkoholnih pića; na primjer uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića na automatima, ograničava se izbor prodajnih mjesta duhana i ostalih povezanih proizvoda te se uvode stroži propisi u vezi s prodajom duhanskih proizvoda na daljinu, povezanih proizvoda i alkoholnih pića,
• proširenje niza mjesta na kojima je zabranjeno pušenje i ostale mjere za poboljšanje zaštite od izloženosti duhanskom dimu, uključujući uvođenje potpune zabrane pušenja i uporabe elektroničkih cigareta u unutrašnjosti ugostiteljskih objekata (restorani, kafići, barovi itd.),
• određivanje jedinica za triježnjenje za osobe koje zloupotrebljavaju alkohol i drogu kao zdravstvene usluge i određivanje pružanja specijalizirane skrbi osobama koje pate od poremećaja ovisnosti u odnosu na Zakon o zdravstvenim uslugama; nacrt zakona također uključuje povezane izmjene Zakona o zdravstvenim uslugama i Zakona o posebnim zdravstvenim uslugama,
• pojašnjenje i poboljšanje propisa o organizaciji i provedbi integrirane politike o drogama; propisuje se stalno savjetodavno tijelo za Vladu za područje u pitanju - trenutačno Vijeće Vlade za koordinaciju politike o drogama - i određuje se uloga nacionalnog koordinatora za integriranu politiku o drogama,
• proširenje djelokruga nadzornih tijela i detaljnije određivanje njihove sposobnosti u području zaštite zdravlja od tvari koje izazivaju ovisnost,
• proširenje sastavnih dijelova upravnih prekršaja i strože kazne za određene upravne prekršaje, npr. za fizičke osobe koje puše na mjestima na kojima je pušenje zabranjeno zakonom ili za rukovoditelje objekata koji se ne pridržavaju zabrane pušenja.
Također se predlaže uspostavljanje Državnog fonda integrirane politike protiv droga čija bi glavna zadaća bila podrška aktivnostima u okviru nacionalne strategije o drogama za 2010.-2018.

Ključne riječi: zaštita zdravlja, duhanski proizvodi, duhanski pribor, biljni proizvodi za pušenje, elektroničke cigarete, alkoholna pića, tvari koje izazivaju ovisnost, zdravstvene usluge, socijalne usluge, kontrola, upravni prekršaji, zaštita potrošača, prodaja na daljinu, nabava/prodaja robe i usluga, politika o drogama.


9. Kratka izjava o razlozima
Nacrtom zakona zamijenit će se postojeći Zakon br. 379/2005 o mjerama zaštite od štete uzrokovane duhanskim proizvodima, alkoholom i ostalim tvarima koje izazivaju ovisnost i o izmjenama povezanih zakona, kako su izmijenjeni, što se može smatrati krovnim zakonodavstvom u području droga.
Ključni je opći cilj predloženog zakona povećanje zaštite od štete uzrokovane tvarima koje izazivaju ovisnost. Poboljšana zaštita javnog zdravlja prioritet je u ovom pogledu, posebno u odnosu na djecu i mlade, no naglasak je također na smanjenju utjecaja štete uzrokovane tvarima koje izazivaju ovisnost na socijalnoj, sigurnosnoj i gospodarskoj razini.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): *zakoni koje je potrebno izmijeniti u vezi s donošenjem novog Zakona o zaštiti zdravlja od tvari koje izazivaju ovisnost:
– Zakon br. 353/2003 o trošarinama, kako je izmijenjen,
– Zakon br. 64/1986 o trgovinskoj inspekciji u Češkoj, kako je izmijenjen,
– Zakon br. 200/1990 o prekršajima, kako je izmijenjen,
– Zakon o trgovini br. 455/1991, kako je izmijenjen,
– Zakon br. 553/1991 o općinskoj policiji, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 555/1992 o zatvorskoj službi i pravosudnim nadzornicima Češke Republike, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 146/2002 o češkom Nadzornom tijelu za poljoprivredu i prehrambene proizvode i o izmjenama određenih povezanih zakona, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 273/2008 o policiji Češke Republike, kako je izmijenjen,
- Zakon br. 372/2011 o zdravstvenim uslugama i uvjetima za njihovo pružanje (Zakon o zdravstvenim uslugama), kako je izmijenjen,
– Zakon br. 373/2011 o posebnim zdravstvenim uslugama, kako je izmijenjen,
- radni nacrt uredbe Vlade o uvjetima korištenja sredstava državnog fonda integrirane politike o drogama.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos