Pojedinosti notifikacije

Uredba o određivanju zahtjeva za mlijeko i mliječne proizvode, sladolede i jestive masti i ulja

Broj notifikacije: 2015/169/CZ (Češka Republika)
Datum zaprimanja: 07/04/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 08/07/2015 ( 08/04/2016)

Primjedbe podnosi: Komisija,Mađarska,Poljska,Slovenija,Španjolska
Detaljno mišljenje daje: Grčka,Komisija,Slovačka
Odgađanje donošenja: Da
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
cs de en fr
cs
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2015) 00967
Direktiva 98/34/EZ
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2015/0169/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare - Ne otvara odgode.

(MSG: 201500967.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0169 CZ HR 07-04-2015 CZ NOTIF2. Država članica
CZ


3. Odgovorni odjel
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Gorazdova 24, 128 01 Praha 2
tel: +420 224 907 139
fax: +420 224 907 122
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Pokretački odjel
Ministerstvo zemědělství České republiky


4. Broj notifikacije
2015/0169/CZ - C50A


5. Naziv
Uredba o određivanju zahtjeva za mlijeko i mliječne proizvode, sladolede i jestive masti i ulja


6. Predmetni proizvodi
Mlijeko i mliječni proizvodi, sladoledi, jestive masti i ulja


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Direktiva 2000/13/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane


8. Osnovni sadržaj
Glavni je cilj podnošenja nove uredbe prilagodba zahtjeva za mlijeko i mliječne proizvode, sladolede i jestive masti i ulja na izravno primjenjivo zakonodavstvo EU-a povezano s, primjerice, označivanjem hrane, pravilima za higijenu ili normama stavljanja na tržište, kao i na znanje i tehnološki napredak u prehrambenoj industriji. Potreba za ovim nacrtom proizlazi iz iskustva dobivenog primjenom postojeće Uredbe br. 77/2003 o zahtjevima za mlijeko i mliječne proizvode, sladolede i jestive masti i ulja, kako je izmijenjena.
Nacrtom se zakonodavstvo prilagođuje na, primjerice, Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani, posebice uklanjanjem dvostruke odredbe povezane s označivanjem hrane i izmjenom terminologije, te na Uredbu (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani, kako je izmijenjena, u kontekstu uredbe o označivanju hrane i izmjene Zakona br. 110/1997 o prehrambenim i duhanskim proizvodima.
Ova je uredba jedna od mjera kojom se provodi Zakon br. 110/1997 o prehrambenim i duhanskim proizvodima, kako je izmijenjen, koja sadrži klauzulu o uzajamnom priznavanju proizvoda.
Ključne riječi: mlijeko i mliječni proizvodi, sladoledi, jestive masti i ulja


9. Kratka izjava o razlozima
Postojeći se zakoni smatraju neprimjerenima. Stoga su glavni ciljevi ove uredbe povećana zaštita potrošača i prilagodba na razvoje u europskom i nacionalnom zakonodavstvu o hrani.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon br. 110/1997 o prehrambenim i duhanskim proizvodima i izmjenama određenih povezanih zakona, kako je izmijenjen


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Da

Sa stajališta SPS-a

Da
**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive 98/34
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos