Pojedinosti notifikacije

SSB FS 011 - Opis sučelja za Zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs); izdanje siječanj 2017.

Broj notifikacije: 2017/94/D (Njemačka)
Datum zaprimanja: 08/03/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 09/06/2017

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00648
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0094/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700648.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0094 D HR 08-03-2017 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat VI D 5, 53107 Bonn,
Tel.: 0049-228-615-3251, Fax: 0049-228-615-3261, E-Mail: BUERO-VID5@bmwi.bund.de

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Referat 421, Seidelstr. 49, 13405 Berlin,
Tel.: 0049-30-4374-2512, Fax: 0049-30-4374-2555, E-Mail: ssb@bnetza.de


4. Broj notifikacije
2017/0094/D - V10T


5. Naziv
SSB FS 011 - Opis sučelja za Zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs); izdanje siječanj 2017.


6. Predmetni proizvodi
Zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs)


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Opisom sučelja (SSB) određuju se temeljni zahtjevi za Zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs) u skladu s člankom 3. stavcima 2. i 3. Zakona o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (FTEG).


9. Kratka izjava o razlozima
Opis sučelja služi učinkovitom korištenju spektra i orbitalnih resursa dodijeljenih za zemaljsku i satelitsku radijsku komunikaciju tako da ne dolazi do radijsko-tehničkih smetnji. Specifikacija sučelja propisana je u skladu s Direktivom 2014/53/EU.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: Pravilnik o radiokomunikacijskim uslugama (VO Funk), izdanje 2016.,
Međunarodna telekomunikacijska unija (ITU), Ženeva
(Règlement des radiocommunications, Édition de 2016, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)
http://www.itu.int/en/publications/ITU-R/pages/publications.aspx?parent=R-REG-RR-2016&media=electronic

CEPT/ERC/REC 74-01: Unwanted Emissions in the Spurious Domain
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=2

ETSI EN 303 978: Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands
http://www.etsi.org/standards-search#page=1&search=en%20303%20978&title=1&etsiNumber=1&content=1&version=0&onApproval=1&published=1&historical=1&startDate=1988-01-15&endDate=2017-02-01&harmonized=0&keyword=&TB=&stdType=&frequency=&mandate=&sort=1

ETSI EN 303 979: Harmonised Standard for Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMP) transmitting towards satellites in non-geostationary orbit, operating in the 27,5 GHz to 29,1 GHz and 29,5 GHz to 30,0 GHz frequency bands
http://www.etsi.org/standards-search#page=1&search=en%20303%20979&title=1&etsiNumber=1&content=1&version=0&onApproval=1&published=1&historical=1&startDate=1988-01-15&endDate=2017-02-01&harmonized=0&keyword=&TB=&stdType=&frequency=&mandate=&sort=1

ECC Odluka (13)01: Usklađena upotreba, slobodni protok i izuzeće od jedinstvenog odobrenja za Zemaljske stanice na mobilnim platformama (ESOMPs) koje rade sa satelitskim sustavima GSO-FSS, u frekvencijskim područjima od 17,3-20,2 GHz i 27,5-30,0 GHz
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=1

ECC Odluka (15)04: Usklađena upotreba, slobodni protok i izuzeće od jedinstvenog odobrenja za Zemaljske stanice kopna i mora na mobilnim platformama (ESOMPs) koje rade sa satelitskim sustavima GSO-FSS, u frekvencijskim područjima od 17,3-20,2 GHz, 27,5-29,1 GHz i 29,5-30,0 GHz
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=1

ECC REPORT 66: Protection of aircraft from satellite earth stations operating on the ground in the vicinity of airfields.
http://www.erodocdb.dk/doks/doccategoryECC.aspx?doccatid=4


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos