Pojedinosti notifikacije

Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti hrane i prehrani

Broj notifikacije: 2017/75/PL (Poljska)
Datum zaprimanja: 17/02/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 18/05/2017 ( 18/08/2017)

Primjedbe podnosi: Komisija,Španjolska
Detaljno mišljenje daje: Austrija,Francuska
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00456
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0075/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700456.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0075 PL HR 17-02-2017 PL NOTIF


2. Država članica
PL


3. Odgovorni odjel
Ministerstwo Rozwoju,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 693 54 07, e-mail: notyfikacjaPL@mr.gov.pl


3. Pokretački odjel
posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - przedstawiciel wnioskodawców: Jarosław Sachajko, jaroslaw.sachajko@sejm.pl


4. Broj notifikacije
2017/0075/PL - C00A


5. Naziv
Zakon o izmjeni Zakona o sigurnosti hrane i prehrani


6. Predmetni proizvodi
C70A
CA0A
C50A
C60A


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
– Direktiva 2000/13/EZ o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane


8. Osnovni sadržaj
Nacrtom Zakona uvodi se dodatno poglavlje 6.a o označivanju proizvoda oznakama „bez GMO-a” u odjeljak II. Zakona od 25. kolovoza 2006. o sigurnosti hrane i prehrani. Osnovna je pretpostavka Zakona regulirati normativne zahtjeve koji se odnose na uporabu pojma „bez GMO-a” na oznakama prehrambenih proizvoda. Nacrtom Zakona određuju se subjektivno i objektivno područje primjene i uvjeti koje moraju ispuniti proizvođač ili subjekt koji proizvod stavlja na tržište kako bi se omogućilo da se proizvod označi oznakom „bez GMO-a”.
Osnovni su ciljevi nacrta Zakona sljedeći:
- odrediti sljedeće koncepte: „proizvodnja bez GMO-a”, „bez GMO-a”, „proizvedeno uporabom GMO-a”,
- utvrditi pravila koja proizvod mora zadovoljavati kako bi se označio oznakom „bez GMO-a”,
- utvrditi pravila koja se odnose na oznaku proizvoda bez GMO-a u proizvodnji i njihovom označivanju,
- odrediti broj subjekata koji se mogu prijaviti za oznaku proizvoda „bez GMO-a”,
- odrediti zahtjeve koje mora ispuniti postrojenje za obradu,
- sistematizirati popis sastojaka od kojih se proizvodi životinjskog podrijetla mogu proizvesti,
- sastaviti popis životinjskih proizvoda poljoprivrednog podrijetla odobrenih za uporabu u proizvodnji hrane,
- odrediti relevantna pravila (bez GMO-a) koja se primjenjuju na poljoprivredu i uzgoj životinja,
- sastaviti popis tvari odobrenih za proizvodnju hrane bez GMO-a,
- odrediti subjekte odgovorne za praćenje ispravne proizvodnje hrane bez GMO-a,
- utvrditi pravila koja se odnose na ispravno označivanje i oglašavanje proizvoda,
- definirati zabranjeno označivanje, uključujući pojmove i izraze koji se upotrebljavaju za zaštitne znakove;
- odrediti skupine stručnjaka odgovorne za pružanje podrške Inspektoratu za kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Osnovna je pretpostavka odrediti jasna i transparentna pravila za označivanje hrane u skladu s načinom proizvodnje i korištenim sastojcima, čime se potrošačima omogućuje donošenje informirane odluke.

Cilj je predloženih zakonskih izmjena provedba detaljnih pravila za označivanje hrane proizvedene bez uporabe sastojaka GMO-a ili koja dolazi u dodir s proizvodima koji nisu potvrđeni kao proizvodi „bez GMO-a”.


9. Kratka izjava o razlozima
Glavni je cilj nacrta Zakona o izmjeni Zakona o sigurnosti hrane i prehrani provedba označivanja hrane oznakom „bez GMO-a” u pogledu hrane proizvedene u skladu s posebnim zahtjevima tijekom svih faza proizvodnje, obrade i stavljanja na tržište. Potrošači imaju pravo dobiti pouzdane informacije o sastavu proizvoda, kao i o načinu na koji je proizveden. Svrha je korištenja oznake „bez GMO-a” omogućiti potrošačima da vide tu informaciju, kao i podići svijest potrošača o prehrambenim proizvodima. Zahvaljujući korištenju oznaka kojima se potvrđuje da je proizvod bez GMO-a, potrošači mogu osigurati da željeni proizvod ne sadržava GMO te da u njegovoj proizvodnji nisu korišteni nikakvi sastojci koji sadržavaju GMO. Ispravno označivanje proizvoda oznakom „bez GMO-a” podlijegat će nadzornom pregledu koji će vršiti tijela javne uprave, a to će poslužiti kao jamstvo da je proizvod označen odgovarajućim simbolom te da je prošao detaljnu provjeru. Ovim će se inspekcijskim postupcima pomoći u uklanjanju bilo kakvih slučajeva lažnog označivanja oznakom „bez GMO-a”.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon od 25. kolovoza 2006. o sigurnosti hrane i prehrani (Službeni list iz 2015., stavka 594., kako je izmijenjen),
Zakon o regulaciji poreza od 29. kolovoza 1997. (Službeni list iz 2012., stavka 749., kako je izmijenjen),


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Regulatorna procjena utjecaja može se naći pod „Društvenim i financijskim utjecajima” u odjeljku „Obrazloženje” nacrta.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt je u skladu s međunarodnim normama.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


pl
  Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych on 02-06-2017
Kliknite za prikaz teksta

Konsumenci w Polsce muszą mieć zagwarantowaną możliwość wyboru odpowiednio oznaczonej żywności wytworzonej bez udziału GMO. Czytelne etykiety warto promować, gdyż wciąż mamy niepełną wiedzę na temat długofalowego wpływu tej technologii na nasze zdrowie i środowisko, w którym żyjemy. Konsumenci nie chcą GMO w żywności z różnych powodów: obaw o wpływ na zdrowie, zagrożeń dla różnorodności biologicznej, poważnych skutków społecznych oraz ze względów światopoglądowych, etycznych i religijnych. Nowa ustawa da im możliwość lepszego wyboru.Rozwiązania w Polsce  powinny pozwalać konsumentowi w pełni świadomie decydować o wyborze żywności. Takie regulacje zostały wprowadzone już w niektórych krajach Unii Europejskiej m.in. w Austrii, Francji czy Niemczech. Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i wprowadzają Polskę do grona państw z dobrymi praktykami w tym zakresie.