Pojedinosti notifikacije

Nacrt Uredbe Vijeća ministara o izmjeni Uredbe o pristojbama za uporabu okoliša

Broj notifikacije: 2017/74/PL (Poljska)
Datum zaprimanja: 17/02/2017
Prestanak razdoblja mirovanja: 18/02/2017
Fiskalne mjere: Da

de en fr pl
de en fr pl
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2017) 00452
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2017/0074/PL

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201700452.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2017 0074 PL HR 17-02-2017 PL NOTIF


2. Država članica
PL


3. Odgovorni odjel
Ministerstwo Rozwoju, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
tel.: (+48) 22 693 54 07, e-mail: notyfikacjaPL@mr.gov.pl


3. Pokretački odjel
Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska,
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,
tel. (+48 22) 36-92-262, fax: (+48 22) 36-92-795, e-mail:Departament.Gospodarki.Odpadami@mos.gov.pl


4. Broj notifikacije
2017/0074/PL - S20E


5. Naziv
Nacrt Uredbe Vijeća ministara o izmjeni Uredbe o pristojbama za uporabu okoliša


6. Predmetni proizvodi
Nacrtom Uredbe Vijeća ministara o izmjeni Uredbe o pristojbama za uporabu okoliša provodi se odobrenje iz članka 290. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša od 27. travnja 2001. (Službeni list (Dziennik Ustaw) 2016, stavka 672., kako je izmijenjena).


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrtom Uredbe Vijeća ministara predviđa se promjena pristojbi za skladištenje otpada, kako je utvrđeno u Prilogu 2. Uredbi.

Nacrtom se povećavaju pristojbe za skladištenje odabranih vrsta otpada, posebice sljedećeg: otpadne baterije i akumulatori, otpadna električna i elektronička oprema, komunalni otpad, ambalažni otpad i otpad iz mehaničke obrade komunalnog otpada. Nacrtom Uredbe propisuje se postepeno povećanje pristojbi za ovu vrstu otpada unutar tri godine (do 2020.).


9. Kratka izjava o razlozima
Stope pristojbi za skladištenje otpada trebale bi potaknuti obradu otpada drugim načinima osim skladištenja. Očekuje se da će Uredba imati značajan utjecaj na zaštitu okoliša zbog kaznene prirode naknada za uporabu okoliša. Točnije, njome bi se trebalo doprinijeti značajnom povećanju razine oporavka - uključujući recikliranje - te učinkovito smanjiti količinu uskladištenog komunalnog otpada.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon o zaštiti okoliša od 27. travnja 2001. (Službeni list iz 2016., stavka 672., kako je izmijenjena).


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Da


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos