Pojedinosti notifikacije

Nacrt smjernica za proizvodnju - stočarski proizvodi „Provjerene kvalitete” sustava kvalitete (Regionalni zakon br. 12/2011)

Broj notifikacije: 2016/99/I (talija)
Datum zaprimanja: 26/02/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 27/05/2016

Primjedbe podnosi: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00621
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0099/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600621.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0099 I HR 26-02-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5460 - .5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Dipartimento Agricoltura e Sviluppo rurale
Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari
Mestre - Venezia


4. Broj notifikacije
2016/0099/I - C00A


5. Naziv
Nacrt smjernica za proizvodnju - stočarski proizvodi „Provjerene kvalitete” sustava kvalitete (Regionalni zakon br. 12/2011)


6. Predmetni proizvodi
Bivol, bivolje meso, sirovo bivolje mlijeko, med.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Notificirani se nacrt sastoji od općeg uvodnog dijela i tri smjernice za proizvodnju koja se odnosi na proizvode: „bivola hranjenog žitaricama”, „sirovo bivolje mlijeko” i „med”.

U uvodnom su dijelu utvrđeni ciljevi, sadržaji, opseg primjene, zajednička normativna upućivanja na tri smjernice i pružene su upute za njihovo razumijevanje.

Smjernicama za proizvodnju se opisuju, za svaki od tri „proizvoda”, specifičnosti proizvoda na koji se odnose, zahtjevi koje poduzeća moraju ispuniti u skladu sa smjernicama te povezani opseg primjene.

Njima se tada utvrđuju odredbe koje moraju biti ispunjene prilikom vođenja farmi, sljedivosti i praćenja te označivanja primarne proizvodnje, kao i posebne odredbe kojima se osigurava sljedivost i označivanje post-primarne proizvodnje.


9. Kratka izjava o razlozima
Dostupnost smjernica, čiji će završni tekst biti usvojen rezolucijom Regionalnog vijeća nakon dovršetka informacijskog postupka, nužna je radi omogućavanja predmetnim poduzećima podnošenje zahtjeva za korištenje kolektivne oznake „Provjerene kvalitete”.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni su tekstovi također proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2013/37/I


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos