Pojedinosti notifikacije

Nacrt uredbe o navođenju odsutnosti genetski modificiranih organizama (GMO)

Broj notifikacije: 2016/85/HU (Mađarska)
Datum zaprimanja: 10/02/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 11/05/2016 ( 11/08/2016)

Primjedbe podnosi: Komisija
Detaljno mišljenje daje: Španjolska
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
hu
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00500
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0085/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600500.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0085 HU HR 10-02-2016 HU NOTIF


2. Država članica
HU


3. Odgovorni odjel
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Pokretački odjel
Földművelésügyi Minisztérium
Jogalkotási Főosztály

Budapest
Kossuth Lajos tér 11.
H-1055
Tel: (36-1) 795-3846 Fax: (36-1) 795-0455
e-mail: notification@fm.gov.hu


4. Broj notifikacije
2016/0085/HU - C60A


5. Naziv
Nacrt uredbe o navođenju odsutnosti genetski modificiranih organizama (GMO)


6. Predmetni proizvodi
Informacije o hrani i hrani za životinje.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
– Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani
- Uredba (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o dodavanju vitamina, minerala i određenih drugih tvari hrani
- Direktiva 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. ožujka 2000. o usklađivanju zakonodavstava država članica o označivanju, prezentiranju i oglašavanju hrane
- Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.


8. Osnovni sadržaj
Radi pružanja odgovarajućih informacija potrošačima te osiguravanja njihovog pristupa hrani za koju se jamči da je bez GMO-a, postalo je nužno i u Mađarskoj stvoriti zakonodavni okvir za navođenje odsutnosti GMO-a. U skladu s Uredbom, postat će moguće da hrana bez GMO-a, hrana pripremljena od osnovnih sastojaka koji su bez GMO-a, meso (uključujući ribu) od životinja koje su hranjene hranom za životinje bez GMO-a, jaja, mlijeko te med bez GMO-a dobiju oznake koje posebno navode tu činjenicu.
Odsutnost GMO-a dobrovoljno se navodi. U slučaju sukladnosti s uvjetima utvrđenima u ovoj Uredbi, proizvođači mogu uključiti tekst na ambalaži koji navodi odsutnost GMO-a. Kako bi se dobio taj navod, proizvođači proizvoda moraju osigurati i potvrditi da sastojci ne sadrže GMO te, u slučaju proizvoda životinjskog podrijetla, i činjenicu da su životinje hranjene hranom za životinje bez GMO-a te da se hrana za životinje bez GMO-a može slijediti unutar prehrambenog lanca.


9. Kratka izjava o razlozima
Razlog za notifikaciju u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća:
Pridržavajući se članka 39. stavka 1. točaka (b) i (d) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća, u interesu zaštite potrošača i sprečavanja nepoštenog tržišnog natjecanja, nacrtom su utvrđeni zahtjevi za navođenje odsutnosti GMO-a.
U skladu s Uredbom (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje (dalje u tekstu „Uredba (EZ) 1829/2003”), obvezno je označivati hranu i hranu za životinje koje sadržavaju ili se sastoje od GMO-a, ili su proizvedene od GMO-a. Označivanje određeno u skladu s Uredbom (EZ) 1829/2003 mora se upotrebljavati ako hrana ili hrana za životinje sadrži više od 0,9 % GMO-a. Nije potrebno označivati proizvod ako hrana ili hrana za životinje sadrži manje od 0,9 % GMO-a, ili je prisutnost GMO-a slučajna ili je tehnički neizbježna.
U slučaju proizvoda koji ne podliježu označivanju, ne postoji zahtjev u pogledu toga kada se odsutnost GMO-a može navoditi, što lako može voditi do dovođenja u zabludu potrošača. U nedostatku propisa navod može biti sadržan i na proizvodima za koje je nemoguće da sadrže GMO, s obzirom na to da genetski modificirana inačica navedene biljne vrste nije predmet uzgajanja ili dozvole za stavljanje na tržište u Europskoj uniji. U tim slučajevima tekst koji navodi odsutnost GMO-a na proizvodu može čak pružiti nepoštenu konkurentsku prednost subjektu u poslovanju s hranom koji primjenjuje takvo označivanje. S druge strane, u skladu s Uredbom (EZ) 1829/2003, za određene proizvode životinjskog podrijetla ne postoji obveza označivanja. Primjerice, mlijeko, meso i jaja životinja koje se hrane genetički modificiranom hranom ne moraju se označivati. Međutim, rastuća potražnja potrošača može se primijetiti u pogledu primjerenog navođenja podrijetla iz proizvodnje bez GMO-a.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – projekt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos