Pojedinosti notifikacije

Uredba o elektroničkom pravnom prometu u području financijske jurisdikcije (Uredba o e-pravnom prometu financijskih sudova – ERVV FG)

Broj notifikacije: 2016/71/D (Njemačka)
Datum zaprimanja: 04/02/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 10/05/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00432
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0071/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600432.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0071 D HR 04-02-2016 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Bayerisches Staatsminsietrium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, Odeonsplatz 4, 80539 München, Tel.: 0049-89-2306-2531, Fax: 0049-89-2306-2803, E-Mail: Referat37@stmf.bayern.de


4. Broj notifikacije
2016/0071/D - SERV10


5. Naziv
Uredba o elektroničkom pravnom prometu u području financijske jurisdikcije
(Uredba o e-pravnom prometu financijskih sudova – ERVV FG)


6. Predmetni proizvodi
Proizvodi za elektronički potpis i prijenos elektroničkih dokumenata


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Uredbom se uređuje dostavljanje elektroničkih dokumenata bavarskoj financijskoj jurisdikciji. Uredbom se propisuje koji se načini dostave i koji podatkovni formati smiju koristiti i zahtjeva se uporaba kvalificiranih elektroničkih potpisa ili određenih sigurnih načina dostave za dostavljanje kojim se zamjenjuju papirnati oblici.


9. Kratka izjava o razlozima
Uredbom se omogućuje ispitivanje elektroničkog pravnog prometa u bavarskoj financijskoj jurisdikciji, prije stupanja na snagu savezne zakonske obveze 1. siječnja 2018. za sve njemačke sudove.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Ne postoji temeljni tekst


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Ovom Uredbom ne nestaje obveza za sudionike u postupku da komuniciraju s financijskom jurisdikcijom elektroničkim putem čime ne nastaju dodatni troškovi.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos