Pojedinosti notifikacije

Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen

Broj notifikacije: 2016/492/I (talija)
Datum zaprimanja: 19/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Üzenet 002

A Bizottság közleménye - TRIS/(2016) 02877
(EU) 2015/1535 irányelv
Az üzenet fordítása 001
Bejelentés: 2016/0492/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602877.HU)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0492 I HU 19-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0492/I - SERV60


5. Naziv
Műszakiszabály-tervezet a szórakoztató és játéktermi berendezésekről, az 1931. június 18-i, 773. sz. módosított királyi rendelet 110. cikke (6) bekezdésének b) pontja szerint


6. Predmetni proizvodi
Videoterminál-berendezések és szerencsejáték-rendszerek


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
A műszaki szabály 13 cikkből áll.
Az 1. cikk az intézkedés keretében elfogadott fogalmak egységesítését szolgáló fogalommeghatározásokat tartalmaz.
A 2-7. cikk a szerencsejáték-rendszer és összetevőinek jellemzőit, az ezekre vonatkozó minimumkövetelményeket, valamint az üzemeltetési módszereket határozza meg. Ezek a rendelkezések az ellenőrzési eszközökkel, az ún. „cross-ticketing” funkcióval (egy adott játékrendszer által kibocsátott jegyeket fel lehet használni az ugyanabban a játékteremben lévő másik játékrendszerhez), a játékterem és a videoterminál-berendezés jellemzőivel, valamint a szerencsejáték/fogadás és nyeremény egységes fogalommeghatározásával kapcsolatosak. Ezek a rendelkezések nincsenek jelentős hatással az engedélyesekre.
A 8., 9. és 10. cikk a jegy jellemzőit, a szerencsejáték üzemeltetési paramétereit, valamint a jackpotra vonatkozó követelményeket határozza meg.
A 11. cikk meghatározza azokat a jellemzőket, amelyekkel a kínálat részét képező egyes szerencsejátékoknak rendelkezniük kell, míg a 12. cikk a technikai megfelelőségértékelés módszertanait határozza meg.
A 13. cikk megállapítja, hogy új jogi rendelkezések esetében az Ügynökség kiigazítja a kiegészítést vagy módosítást igénylő műszaki szabályokat. Amellett, hogy jelentőséggel bír a programok kidolgozása szempontjából, ez a rendelkezés különösen fontos az olyan témák vonatkozásában, amelyek ugyan nem közvetlenül a kötelező érvényű normákból erednek, de azért hatással vannak rájuk az általános ágazati normákban meghatározott alábbi célkitűzések, valamint a szakpolitikáért és felügyeletért felelős hatóságok immár széles körben elterjedt megközelítései:
– kiskorúak védelme;
– a problémás szerencsejáték/szerencsejáték-függőség megelőzése;
– pénzmosás elleni jogszabályok létrehozása, valamint a pénzforgalmak ellenőrzése a közrend és a közbiztonság védelme érdekében.


9. Kratka izjava o razlozima
A 2015. december 28-i, 208. sz. törvény (a stabilitásról szóló 2016. évi törvény) 1. cikkének (942) bekezdése szerint a videoterminál-berendezések tanúsítására irányuló, idáig a SOGEI által végzett tevékenységeket magánszektorbeli tanúsító szerveknek kell végezniük (ahogy a nyereményt kínáló szórakoztató gépek és az online szerencsejáték-ágazat esetében).
A tanúsítási tevékenységek több félre történő tervezett kiterjesztése azt jelenti, hogy sürgősen szükség van a vonatkozó műszaki szabályokat tartalmazó igazgatósági rendelet (2010. január 22-i igazgatósági rendelet) aktualizálására, valamint a tanúsítási iránymutatásoknak az ezt követőn történő kidolgozására.
Az értesítés tárgyát képező műszaki szabályok elfogadására a korábbi intézkedés végrehajtása óta eltelt hosszú idő, a 2013. márciusában aláírt megállapodás részét képező műszaki előírásokban meghatározott videoterminál-berendezésekre vonatkozó rendelkezések egyes módosításai átültetésének szükségessége, valamint a videoterminál-berendezések első üzemeltetési időszaka során szerzett tapasztalatok miatt van szükség.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Hivatkozás(ok) alapszöveg(ek)re: A 2015. december 28-i, 208. számú törvény 1. cikkének (942) bekezdése: mellékelve
A 2010. január 22-i igazgatósági rendelet: a 2009/0471/I. számú értesítés szerinti végleges szöveg
Jelentés a berendezésekről szóló műszaki szabályokról a közbiztonságról szóló, egységes szerkezetbe foglalt törvény [TULPS] 110. cikk (6) bekezdésének b) pontja szerint: mellékelve


11. Pozivanje na hitni postupak
Nem


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Nem


14. Fiskalne mjere
Nem


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
TBT-vonatkozás

Nem – A tervezet nincs jelentős hatással a nemzetközi kereskedelemre.

SPS-vonatkozás

Nem – A tervezet nem egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedés.

**********
Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv
Fax: +32 229 98043
E-mail: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos