Pojedinosti notifikacije

Nacrt tehničkih propisa za automate za igru i zabavu u skladu s člankom 110. stavkom 6. točkom (b) Kraljevskog ukaza br. 773 od 18. lipnja 1931., kako je izmijenjen

Broj notifikacije: 2016/492/I (talija)
Datum zaprimanja: 19/09/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 20/12/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
it
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Zpráva 002

Zpráva od Komise - TRIS/(2016) 02877
směrnice (EU) 2015/1535
Překlad zprávy 001
Oznámení: 2016/0492/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201602877.CS)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0492 I CS 19-09-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Direzione Centrale Normativa e Affari Legali
Ufficio Normativa
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0492/I - SERV60


5. Naziv
Návrh technických předpisů pro zábavní a hrací automaty dle čl. 110 odst. 6 písm. b) královského výnosu č. 773 ze dne 18. června 1931, ve znění pozdějších předpisů


6. Predmetni proizvodi
Zařízení s videoterminálem a herní systémy


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Technické předpisy tvoří 13 článků.
Článek 1 uvádí soubor definic pro standardizaci pojmů přijatých v tomto opatření.
Články 2-7 uvádí vlastnosti, minimální požadavky a provozní metody v případě herního systému a jeho součástí. Tato ustanovení se týkají monitorovacích nástrojů, funkce křížového použití sázenek (možnost použití sázenek vydaných jedním herním systémem v různých herních systémech v rámci téže herny), vlastností herny a zařízení s videoterminálem, jakož i jednotného vymezení pojmu hra/sázka a výhra. Tato ustanovení nemají významný dopad na držitele licence.
Články 8, 9 a 10 vymezují vlastnosti sázenky, provozní parametry hry a požadavky související s jackpotem.
Článek 11 stanoví vlastnosti, které musí mít jednotlivé hry v nabídce, přičemž článek 12 vymezuje metodiky technického ověřování souladu.
Článek 13 ustanovuje, že agentura tyto technické předpisy upraví v případě vydání nových zákonných ustanovení, která vyžadují dodatky nebo změny. Kromě toho, že má toto ustanovení programátorský význam, zdá se být obzvláště důležité v souvislosti se záležitostmi, které, přestože nevyplývají z povinných norem, jsou inspirovány níže uvedenými cíli stanovenými obecnými průmyslovými normami nebo v současnosti široce rozšířenými přístupy úřadů odpovědných za politiku a dohled:
- ochrana nezletilých osob;
- zamezení problematickému/kompulzivnímu hraní hazardních her;
- právní předpisy v oblasti praní peněz a kontrola peněžních toků za účelem ochrany veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti.


9. Kratka izjava o razlozima
Čl. 1 odst. 942 zákona č. 208 ze dne 28. prosince 2015 (zákon o stabilitě z roku 2016) stanoví, že certifikační činnosti videoloterijních terminálů (VLT), které byly dosud prováděny prostřednictvím SOGEI, budou prováděny soukromými certifikačními orgány (jako v případě odvětví zábavních zařízení s cenami a her provozovaných na dálku).
Plánované rozšíření certifikačních činností na více stran znamená, že je urgentně zapotřebí aktualizace ředitelského výnosu obsahujícího příslušné technické předpisy (ředitelský výnos ze dne 22. ledna 2010 a následné vymezení certifikačních pokynů.
Technické předpisy uvedené v tomto oznámení je nutno přijmout z důvodu toho, že od přijetí předchozího opatření uplynula delší doba, z důvodu potřeby transponovat ve VLT určité změny vymezené v technických specifikacích dohody podepsané v březnu 2013 a z důvodu poznatků získaných během prvního období provozování VLT.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Odkaz(-y) na základní text(-y): zákon č. 208 ze dne 28. prosince 2015, čl. 1 odst. 942: v příloze
ředitelský výnos ze dne 22. ledna 2010: konečné znění odpovídá oznámení 2009/0471/I
zpráva o technických nařízeních pro automaty v souladu s čl. 110 odst. 6 písm. b) konsolidovaného zákona o veřejné bezpečnosti [TULPS]: v příloze


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Hledisko TBT

Ne - návrh nemá významný vliv na mezinárodní obchod.

Hledisko SPS

Ne - návrh není sanitárním ani fytosanitárním opatřením.

**********
Evropská komise

Kontaktní bod směrnice (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos