Pojedinosti notifikacije

Prijedlog zakona o uspostavljanju oznake „Talijanska kvaliteta” radi oživljavanja vanjske trgovine i zaštite talijanskih proizvoda.

Broj notifikacije: 2016/49/I (talija)
Datum zaprimanja: 29/01/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 02/05/2016 ( 01/08/2016)

Primjedbe podnosi: Mađarska
Detaljno mišljenje daje: Komisija,Nizozemska,Švedska
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00304
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0049/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600304.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0049 I HR 29-01-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
INIZIATIVA PARLAMENTARE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0049/I - X00M


5. Naziv
Prijedlog zakona o uspostavljanju oznake „Talijanska kvaliteta” radi oživljavanja vanjske trgovine i zaštite talijanskih proizvoda.


6. Predmetni proizvodi
Različiti proizvodi


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Prijedlog zakona sastoji se od devet članaka.

Člancima 1., 2., 3. i 4. utvrđuje se:
- uspostavljanje oznake „Talijanska kvaliteta” s ciljem identificiranja proizvoda s obilježjima izvrsnosti;
- donošenje propisa od strane Ministarstva gospodarskog razvoja za definiranje postupka za izdavanje odobrenja za korištenje oznake te specifikacija sektora koje će obrtnici i poduzeća morati slijediti kako bi mogli zatražiti odobrenje za korištenje oznake;
- mogućnost registracije oznake u sjedištu EU-a i međunarodnom sjedištu;
- određivanje, s ciljem prepoznatljivosti proizvoda s oznakom, primjerenog simboličnog logotipa kojim se osigurava kvaliteta proizvoda koji imaju navedenu oznaku, u skladu sa smjernicama Zajednice o slobodnom kretanju robe i točnom informiranju potrošača.

Člancima 5. i 6. predviđaju se kampanje promicanja oznake na godišnjoj razini, postupci za provedbe kontrola uporabe oznake te definiranje, već navedenom Uredbom Ministarstva gospodarskog razvoja, naknadnih kazni za slučajeve lažnog korištenja oznake odnosno lažnih ili obmanjujućih informacija.

Posljednjim trima člancima utvrđuje se da učinkovitost odredbi Zakona i primjena specifikacija sektora podliježu dobivanju odobrenja Komisije u skladu s člankom 108. stavkom 3. UFEU-a (Ugovor o funkcioniranju Europske unije) i odgađaju se do pozitivnog rješenja postupka pružanja informacija u skladu s Direktivom (EU) 2015/1535 (*). Uz navedeno kvantificira se i opterećenje koje proizlazi iz provedbe Zakona te naznačuje izvor za pronalazak potrebnih resursa.

(*) Prije konačnog odobrenja teksta, upućivanja na Direktivu 98/34/EZ iz članka 2. podstavka 1.a i članka 7.a podstavka 2. u projektu zamijenit će se ispravnim upućivanjima na Direktivu (EU) 2015/1535.


9. Kratka izjava o razlozima
Ciljevi koji se žele ostvariti notificiranim Zakonom proizlaze iz članka 1. projekta kojim se uspostavlja oznaka s nazivom „Talijanska kvaliteta”.
Uporaba takve oznake za identificiranje proizvoda s obilježjima izvrsnosti dozvoljena je poduzećima koja djeluju u skladu s uvjetima utvrđenim u odgovarajućim specifikacijama sektora te podliježe sustavu kontrola koje na jednak način na cijelom državnom teritoriju provodi tijelo za certificiranje koje određuje Ministarstvo gospodarskog razvoja.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Ne postoji temeljni tekst.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - Nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos