Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakona o izmjeni određenih zakona o protuterorističkim mjerama

Broj notifikacije: 2016/181/HU (Mađarska)
Datum zaprimanja: 19/04/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: Zatvoreno
Pozivanje na hitni postupak: Da

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 01184
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0181/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201601184.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0181 HU HR 19-04-2016 HU NOTIF


2. Država članica
HU


3. Odgovorni odjel
Igazságügyi Minisztérium
EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály
Műszaki Notifikációs Központ

Budapest
Kossuth tér 2-4.
H-1055
Tel. : (36-1)795-5733,
E-mail: technicalnotification@im.gov.hu


3. Pokretački odjel
Belügyminisztérium
Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztály

Budapest
József Attila u. 2-4
H-1051
Tel: (36 1) 441-1000
Fax: (36-1) 441-1437
E-mail cím: laszlo.kalman@bm.gov.hu
Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314


4. Broj notifikacije
2016/0181/HU - SERV60


5. Naziv
Nacrt Zakona o izmjeni određenih zakona o protuterorističkim mjerama


6. Predmetni proizvodi
Sustav za rukovanje podacima koji ispunjava tehničke zahtjeve koje je odredila relevantna služba za nacionalnu sigurnost.
Sustav uzbunjivanja koji ispunjava tehničke zahtjeve koje je odredila specijalna služba za nacionalnu sigurnost.
Pružatelj aplikacijskih usluga, koji pruža uslugu informacijskog društva, čime se olakšava kodirana komunikacija među korisnicima usluge na način da se sadržaj komunikacije ili funkcije koje se odnose na postavljanje komunikacijskog kanala ne provode isključivo na terminalnoj opremi korisnika (kodiranje s kraja na kraj).


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Brzo dobivanje informacija koje pružaju javna tijela i financijske institucije od izrazite je važnosti kako bi službe za nacionalnu sigurnost učinkovito obavljale zadatke. Uvođenjem obveze uspostavljanja i vođenja sustava za elektroničke zahtjeve za podacima i prijenos podataka za javna tijela i financijske institucije može se znatno ubrzati rad službi za nacionalnu sigurnost.
U interesu obavljanja svojih zadataka, službe za nacionalnu sigurnost mogu narediti stavljanje upozorenja u registre i sustave utvrđene zakonom, s obzirom na koje mogu upravljati sustavom upozorenja. Mjera u pogledu stavljanja upozorenja i upravljanja sustavom uzbunjivanja provodi se po mogućnosti pomoću elektroničke podatkovne veze, na sučelju koje ispunjava tehničke zahtjeve koje je odredila specijalna služba za nacionalnu sigurnost.

Zahvaljujući tehničkom napretku, mrežni globalni komunikacijski sustavi i takve usluge postaju sve rašireniji te su dostupni po pristupačnim cijenama. Stoga postoji stvarna opasnost zbog činjenice da se opće komunikacijske navike mijenjaju, a kriminalni krugovi koriste navedene usluge umjesto pružatelja tradicionalnih telekomunikacijskih usluga.
S obzirom na činjenicu da se aplikacije za mobilne telefone, koje čine dio sustava zaštite za mobilnu telefonsku komunikaciju, mogu naći na sučeljima dostupnim putem interneta, da ih razni pružatelji aplikacijskih usluga mogu uspostaviti u komercijalne svrhe te da se mogu preuzeti od njih, moguće je prepriječiti službe pojedinih država u pogledu dobivanja i dešifriranja komunikacije i povezanih informacija. Uvođenje zakonskih obveza za pružatelje aplikacijskih usluga može predstavljati rješenje problema.


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj je izmjene Zakona CXXV iz 1995. o službama za nacionalnu sigurnost povećanje učinkovitosti kojom službe za nacionalnu sigurnost obavljaju svoje zadatke, dobivanje informacija nužnih za navedeno u najkraćem mogućem roku, postavljanje upozorenja u registre i sustave utvrđene zakonom i upravljanje sustavom upozorenja.

Cilj je izmjene Zakona CVIII iz 2001. o e-trgovini i određenim pitanjima u pogledu usluga informacijskog društva uspostavljanje obveze zadržavanja podataka, izvješćivanja o podacima i suradnje pružatelja usluga obuhvaćenih navedenim Zakonom budući da navedeni pružatelji usluga trenutačno nisu obvezni pružati informacije ili surađivati s tijelima za provedbu zakona i pravosudnim tijelima.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon CXXV iz 1995. o službama za nacionalnu sigurnost.

Zakon CVIII iz 2001. o e-trgovini i određenim pitanjima u pogledu usluga informacijskog društva.


11. Pozivanje na hitni postupak
Da


12. Razlozi za hitnost
Terorizam i, prvenstveno, njegove međunarodne manifestacije potaknuli su demokratske države, uključujući i Mađarsku, na uspostavu posebnih tijela za borbu protiv terorizma te na proširenje ovlasti tih tijela.
U posljednjih nekoliko mjeseci, pojavile su se nepredvidive okolnosti u vezi sa zaštitom javne sigurnosti, npr. teroristički napadi u Europi (Pariz, Bruxelles), takozvana Islamska država koja je navela Mađarsku kao izravnu terorističku metu i informacije tajne službe o povećanju razine terorističkih prijetnji u Mađarskoj, s mogućim ozbiljnim i dalekosežnim posljedicama. Nezamislivo je uspostavljanje slobode, sigurnosti i reda, a da država ne uspostavi i ne vodi učinkovitu funkciju obrane.
U interesu ispunjenja svojih zadataka, službe za nacionalnu sigurnost mogu narediti stavljanje upozorenja u raznim registrima i sustavima na način koji omogućuje pohranu i dokumentaciju – uz naznaku svrhe i datuma, roka ili vremenskog razdoblja mjere – u odnosu na koje mogu upravljati sustavom upozorenja. Mjera u pogledu stavljanja upozorenja i upravljanja sustavom uzbunjivanja provodi se po mogućnosti pomoću elektroničke podatkovne veze, na sučelju koje ispunjava utvrđene tehničke zahtjeve.
Zahvaljujući tehničkom napretku, mrežni globalni komunikacijski sustavi i takve usluge postaju sve rašireniji te su dostupni po pristupačnim cijenama. Stoga postoji stvarna opasnost zbog činjenice da se opće komunikacijske navike mijenjaju, a kriminalni krugovi koriste navedene usluge umjesto pružatelja tradicionalnih telekomunikacijskih usluga.
S obzirom na činjenicu da se aplikacije za mobilne telefone, koje čine dio sustava zaštite za mobilnu telefonsku komunikaciju, mogu naći na sučeljima dostupnim putem interneta, da ih razni pružatelji aplikacijskih usluga mogu uspostaviti u komercijalne svrhe te da se mogu preuzeti od njih, uvođenje zakonskih obveza za pružatelje aplikacijskih usluga iz Zakona CVIII iz 2001. o e-trgovini i određenim pitanjima u pogledu usluga informacijskog društva (dalje u tekstu „Zakon”) može predstavljati rješenje problema.

Cilj je izmjene Zakona uspostavljanje obveze zadržavanja podataka, izvješćivanja o podacima i suradnje pružatelja usluga obuhvaćenih navedenim Zakonom budući da navedeni pružatelji usluga trenutačno nisu obvezni pružati informacije ili surađivati s tijelima za provedbu zakona i pravosudnim tijelima.

Izmjenom prijedloga u pogledu Zakona stvorila bi se mogućnost da pružatelj usluga treba biti obvezan pružiti sve podatke i informacije bitne za primjenu sredstava i metoda prikupljanja tajnih informacija; navedeno uključuje i informacije koje se odnose na razinu kodiranja.


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nije tehnički propis niti se odnosi na ocjenjivanje sukladnosti.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos