Pojedinosti notifikacije

Nacrt Uredbe o provedbi određenih odredbi Zakona o pirotehnici

Broj notifikacije: 2016/170/CZ (Češka Republika)
Datum zaprimanja: 15/04/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 18/07/2016

Primjedbe podnosi: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
cs
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 01136
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0170/CZ

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201601136.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0170 CZ HR 15-04-2016 CZ NOTIF


2. Država članica
CZ


3. Odgovorni odjel
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, Česká republika
tel: +420 221 802 212
fax: +420 221 802 440
e-mail: eu9834@unmz.cz


3. Pokretački odjel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy
Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Česká republika
tel: +420 224 852 194
fax: +420 224 811 089
e-mail: korec@mpo.cz


4. Broj notifikacije
2016/0170/CZ - X00M


5. Naziv
Nacrt Uredbe o provedbi određenih odredbi Zakona o pirotehnici


6. Predmetni proizvodi
Pirotehnički proizvodi


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrtom Uredbe uređuju se sljedeća područja:

• sadržaj evidencije pohranjenih pirotehničkih proizvoda,
• pohranjivanje pirotehničkih proizvoda u skladištima,
• opseg i trajanje stručnog osposobljavanja,
• zdravstvena sposobnost za rukovanje pirotehničkim sredstvima,
• ispitivanja svojstava detonacije.

Glavni je cilj dostavljenog nacrta Uredbe prilagoditi zakonodavstvo trenutačnim potrebama te pojasniti zakonodavstvo u području pirotehničkih proizvoda za sve one na koje se primjenjuju relevantni pravni standardi.

Ključne riječi: pirotehnički proizvod, skladište, stručna sposobnost

U članku 6. stavku 2. točkama (a), (b), (j) i (k), članku 7. stavcima 1. i 3. te u Prilogu 2. nacrtu Uredbe upućuje se na Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari (ADR).

U članku 3. stavku 3. nacrta Uredbe upućuje se na sljedeći nacionalni tehnički propis:
Uredba br. 246/2001 o utvrđivanju uvjeta za protupožarnu sigurnost i državnom protupožarnom nadzoru (Uredba o sprečavanju požara), kako je izmijenjena.

U članku 6. stavku 1. nacrta Uredbe upućuje se na sljedeći nacionalni tehnički propis:
Zakon br. 133/1985 o zaštiti od požara, kako je izmijenjen.

U članku 10. stavku 4. nacrta Uredbe upućuje se na sljedeći nacionalni tehnički propis:
Uredba br. 98/2012 o zdravstvenoj dokumentaciji, kako je izmijenjena.

Prethodno navedeni propisi uneseni su u bazu podataka Trisv2 kao „Other text” (drugi tekst).


9. Kratka izjava o razlozima
Razlog dostavljanja nacrta Uredbe jest provedba određenih odredbi Zakona o pirotehnici.
Odredbama koje su provedene ovim nacrtom Uredbe razmatra se pitanje koje je većim dijelom bilo uređeno zakonodavstvom koje je bilo na snazi prije stupanja na snagu Zakona o pirotehnici.
Stoga se nacrtom Uredbe uzima izvorno zakonodavstvo i prilagođava se trenutačnim potrebama. To se posebno odnosi na pohranjivanje pirotehničkih proizvoda koji su, u skladu s izvornim zakonodavstvom, u nekim slučajevima morali biti pohranjeni u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuje pohranjivanje eksploziva. S obzirom na manje opasnu prirodu pirotehničkih proizvoda, time se zahtijevalo ispunjavanje nerazumnih zahtjeva.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): – Zakon br. 206/2015 o pirotehničkim proizvodima i rukovanju njima te o izmjenama određenih zakona (Zakon o pirotehnici).
Temeljni tekstovi proslijeđeni su s prethodnom notifikacijom: 2014/0473/CZ


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos