Pojedinosti notifikacije

Provedbeni program Velike Britanije za pametno mjerenje: notifikacija o nalogu za upis pametnih brojila (uvjet za dozvolu).

Broj notifikacije: 2016/133/UK (Ujedinjena Kraljevina)
Datum zaprimanja: 16/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 17/06/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
en
en
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00826
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0133/UK

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600826.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0133 UK HR 16-03-2016 UK NOTIF


2. Država članica
UK


3. Odgovorni odjel
Department for Business, Innovation and Skills
European Reform Directorate
1 Victoria Street
London, SW1H 0ET

Email: technicalregulations@bis.gsi.gov.uk


3. Pokretački odjel
Department of Energy & Climate Change
3 Whitehall Place
London
SW1A 0AA


4. Broj notifikacije
2016/0133/UK - N00E


5. Naziv
Provedbeni program Velike Britanije za pametno mjerenje: notifikacija o nalogu za upis pametnih brojila (uvjet za dozvolu).


6. Predmetni proizvodi
Oprema za pametna brojila za plin i električnu energiju i komunikacija


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Vlada Ujedinjene Kraljevine uvela je zahtjeve („uvjeti dozvole za uvođenje”) za opskrbljivače električnom energijom i plinom u pogledu postavljanja pametnih brojila i komunikacijskih koncentratora u kućanstvima i manjim poslovnim prostorima klijenata, uz ograničeni broj iznimki, do kraja 2020. Pametna brojila moraju ispunjavati najmanje funkcionalne zahtjeve utvrđene u Tehničkim specifikacijama o pametnoj mjernoj opremi (eng. SMETS), a komunikacijski koncentratori (koje će pružiti središnje Poduzeće za obradu podataka i komunikaciju (eng. DCC)) moraju ispunjavati najmanje funkcionalne zahtjeve utvrđene u Tehničkim specifikacijama o komunikacijskim koncentratorima (eng. CHTS).

Sljedeći su zahtjevi u pogledu pametnog mjerenja prethodno bili notificirani Europskoj komisiji:
• 1. verzija SMETS-a i uvjeti dozvole za uvođenje (2012/215/UK) – ovi su zahtjevi trenutačno na pravnoj snazi;
• 2. verzija SMETS-a, 1. dio (2013/0046/UK) – još nije na pravnoj snazi;
• izmjene „bez povlačenja” za uvjete dozvole za uvođenje (2013/596/UK) – ovi su zahtjevi trenutačno na pravnoj snazi;
• 2. verzija SMETS-a, 2. dio, uključujući i izmijenjene uvjete dozvole za uvođenje, GBCS, CHTS, sigurnosna obilježja osiguranja komercijalnih proizvoda (eng. CPA) i zahtjeve interoperabilnosti (2014/0378/UK) - još nije na zakonskoj snazi.

Ova notifikacija, „nalog za upis”, predstavlja izmjene uvjeta dozvole za opskrbu, kojima se zahtijeva da se svi pametni mjerni sustavi SMETS2 upisuju u DCC. To će učiniti postojeći tehnički zahtjev restriktivnijim. Trenutačno zahtijevamo da, ako je pametan sustav mjerenja upisan u DCC, mora biti interoperabilan sa sustavima DCC-a (ovaj je zahtjev bio priopćen u paketu 2014/0378/UK). Nakon što je izvršen nalog za upis, međutim, zahtjev će se primjenjivati na sve kućne instalacije budući da opskrbljivači energijom neće imati drugog izbora nego da upišu pametna brojila SMETS2 u DCC. O uvjetima dozvole pružali su se savjeti i donosili zaključci tako da su oni sada u obliku konačnog nacrta.


9. Kratka izjava o razlozima
Vizija je Vlade Ujedinjene Kraljevine da svaki dom i manji poslovni prostor u Velikoj Britaniji ima ugrađena pametna brojila za električnu energiju i, ako je to primjenjivo, za plin. Uvođenje pametnih sustava mjerenja odigrat će važnu ulogu u prelasku Britanije na gospodarstvo s niskim udjelom ugljika i pomoći će nam u suočavanju s nekim dugoročnim izazovima s kojima se susrećemo prilikom osiguravanja dostupne, sigurne i održive opskrbe energijom. To je također usklađeno s europskim direktivama 2009/72/EZ i 2009/73/EZ, „trećim paketom energetskih propisa” i s Direktivom o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU).

Očekivana bruto korist pametnog mjerenja u kućanstvima i manjim poslovnim prostorima iznosi približno 17,1 milijardu GBP s aspekta sadašnje vrijednosti, uz kombiniranu bruto sadašnju vrijednost troškova od približno 10,9 milijardi GBP. Ovo rezultira očekivanom neto sadašnjom vrijednosti od oko 6,2 milijarde GBP u razdoblju procjene do 2030.

Vlada Ujedinjene Kraljevine postigla je svoje zaključke o nalogu za upis prvenstveno kako bi se osiguralo da je postignuta interoperabilnost. Interoperabilnost je temeljni zahtjev za uvođenje pametnih brojila u Velikoj Britaniji. Učinkovito funkcioniranje konkurentnog maloprodajnog tržišta za električnu energiju i plin ovisi o mogućnosti potrošača da jednostavno promijene dobavljača energije bez zamjene mjerne opreme. Interoperabilnost između pametnih brojila, komunikacijskih koncentratora i sustava DCC-a predviđena je Priručnikom o specifikacijama Velike Britanije (eng. GBCS) čime se osigurava da korisnici DCC-a (dobavljači energije, mrežni operateri, poduzeća za energetske usluge itd.) mogu redovito surađivati putem širokog spektra funkcionalnosti pametnih brojila.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: dokument s pojašnjenjima o notifikaciji o predloženim izmjenama propisa Velike Britanije o pametnim brojilima kojima se zahtijeva registracija pri Poduzeću za obradu podataka i komunikaciju.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

Sa stajališta SPS-a

Ne – Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos