Pojedinosti notifikacije

Uredba br. 39 ministra prometa i komunikacija od 9. srpnja 1999. pod nazivom „Odobrenje pravila za tehničku uporabu željeznica”

Broj notifikacije: 2016/132/EE (Estonija)
Datum zaprimanja: 16/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: Zatvoreno

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00823
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0132/EE

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600823.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0132 EE HR 16-03-2016 EE NOTIF


2. Država članica
EE


3. Odgovorni odjel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, siseturuosakond, siseturu toimimise talitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
el.teavitamine@mkm.ee


3. Pokretački odjel
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, raudteetalitus.
Harju 11, 15072 Tallinn.
marko.roots@mkm.ee


4. Broj notifikacije
2016/0132/EE - T30T


5. Naziv
Uredba br. 39 ministra prometa i komunikacija od 9. srpnja 1999. pod nazivom „Odobrenje pravila za tehničku uporabu željeznica”


6. Predmetni proizvodi
Usluga javnog željezničkog prijevoza


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Sljedeće se izmjene vrše u „Pravilima za tehničku uporabu željeznica” odobrenim u stavku 1. Uredbe br. 39 ministra prometa i komunikacija od 9. srpnja 1999.:

1) Stavak 632. sa sljedećim tekstom dodaje se Pravilima:
„632. Željeznička oprema za automatsku lokomotivsku signalizaciju šalje signalne podatke od željezničkih semafora do kolosiječnih strujnih krugova pomoću električnih impulsa određenog vremenskog trajanja i intervala između električnih impulsa, što se naziva signalnim kodom, kako je navedeno u Prilogu 6. pod nazivom „Slika koja prikazuje signalne kodove”.
Zahtjevi za signalne kodove sljedeći su:
1) zeleni signalni kod – bez kontakta u trajanju od 0,03 sekunde, električni impuls od 0,35 sekundi, kratki interval od 0,12 sekundi, električni impuls od 0,24 sekunde, kratki interval od 0,12 sekundi, električni impuls od 0,24 sekunde i dugi interval od 0,79 sekundi. Vremensko trajanje signalnog koda od prvog električnog impulsa do kraja zadnjeg dugog intervala iznosi 1,86 sekundi, nakon čega se signalni kod ponavlja kolosiječnom strujnom krugu željeznice. Nakon gore navedene aktivnosti, pali se zeleno svjetlo na semaforu za lokomotive sigurnosnog uređaja za automatsku lokomotivsku signalizaciju. Kod se upotrebljava za prijenos podataka do semafora za lokomotive sa sljedećim svjetlima: zeleno, zeleno trepereće, žuto trepereće, zeleno-žuto i trepereće zeleno-žuto svjetlo sa zelenim pojasom željezničkog semafora;
2) žuti signalni kod – bez kontakta u trajanju od 0,03 sekunde, električni impuls od 0,35 sekundi, kratki interval od 0,12 sekundi, električni impuls od 0,6 sekundi i dugi interval od 0,79 sekundi. Vremensko trajanje signalnog koda od prvog električnog impulsa do kraja zadnjeg dugog intervala iznosi 1,86 sekundi, nakon čega se signalni kod ponavlja kolosiječnom strujnom krugu željeznice. Nakon prethodno navedene navedene aktivnosti, pali se žuto svjetlo na semaforu za lokomotive sigurnosne opreme za automatsku lokomotivsku signalizaciju. Kod se upotrebljava za prijenos podataka do semafora za lokomotive sa sljedećim svjetlima: žuto svjetlo, dva žuta svjetla, dva žuta svjetla sa zelenim pojasom, gornja dva trepereća žuta svjetla sa zelenim pojasom i tri žuta svjetla željezničkog semafora;
3) crveni signalni kod sastoji se od električnog impulsa u trajanju od 0,3 sekunde, dugog intervala od 0,63 sekunde, električnog impulsa od 0,3 sekunde i dugog intervala od 0,63 sekunde. Vremensko trajanje signalnog koda od prvog električnog impulsa do kraja zadnjeg dugog intervala iznosi 1,87 sekundi, nakon čega se signalni kod ponavlja kolosiječnom strujnom krugu željeznice. Nakon prethodno navedene aktivnosti, pali se žuto-crveno svjetlo na semaforu za lokomotive sigurnosne opreme na željezničkom vozilu za automatsku lokomotivsku signalizaciju. Kod se upotrebljava za prijenos crvenog signala željezničkog semafora do semafora za lokomotive.
4) posebni kod žuto-crvenog signalnog koda pri spajanju željezničkog vozila – električni impuls u trajanju od 0,8 sekundi, kratki interval od 0,4 sekunde, električni impuls od 0,8 sekundi i kratki prekid od 0,4 sekunde. Vremensko trajanje signalnog koda od prvog električnog impulsa do kraja zadnjeg kratkog intervala iznosi 1,87 sekundi, nakon čega se signalni kod ponavlja kolosiječnom strujnom krugu željeznice. Nakon prethodno navedene aktivnosti, pali se žuto-crveno svjetlo na semaforu za lokomotive automatske lokomotivske signalizacije. Ovaj se kod upotrebljava na ulaznom semaforu postaje ili na semaforima na putu vožnje uključivanjem triju žutih signala u dijelu između odgovarajućih semafora i semafora na putu vožnje na mjestu spajanja željezničkog vozila, za prijenos podataka semaforu za lokomotive o crvenom signalu semafora na putu vožnje. Primjenom koda, vozač željezničkog vozila odabire unaprijed određeni željeznički put na postaji na sigurnosnom uređaju za automatsku lokomotivsku signalizaciju. Ako prethodno određeni željeznički put nije odabran, sigurnosni uređaj za automatsku lokomotivsku signalizaciju mora automatski primijeniti najkraći željeznički put na postaji. Sigurnosni uređaj za automatsku lokomotivsku signalizaciju mora slijediti točnu duljinu željezničkog puta u metrima. Vlak se mora automatski zaustaviti najmanje jedan metar ispred semafora na putu vožnje kojim se signalizira crveno svjetlo prije mjesta spajanja željezničkih vozila;
5) crveno svjetlo na semaforu za lokomotive – gubitak crvenog signalnog koda ili crvenog signalnog koda željezničke pruge na kojoj se nalazi vlak;
6) bijelo svjetlo na semaforu za lokomotive – željezničkom opremom automatske lokomotivske signalizacije ne prenose se signalni kodovi ili gubitak zelenog signala ili žutog signalnog koda.”;
2) stavlja se izvan snage redak „Žuto-zeleno svjetlo” u tablici iz stavka 1381. zajedno s tehničkim parametrima navedenim u retku;
3) stavlja se izvan snage stavak 27. točka 2. i slika 41.a Priloga 1. Pravilima koji je naslovljen „Vodič za željezničku signalizaciju”;


9. Kratka izjava o razlozima
Propisom se utvrđuju zajednički parametri koji pomažu u poboljšanju interoperabilnosti različitih željezničkih infrastruktura i u ujedinjenju sigurnosnih parametara. Izmjenom propisa predviđaju se impulsi različitih vremenskih duljina i intervali između električnih impulsa koji su ispravni za upotrebu u postavljanju željezničke opreme za automatsku lokomotivsku signalizaciju i signala željezničkih semafora.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Uporaba različitih signalnih kodova u postavljanju ne dovodi do dodatnih prihoda ili troškova. Izmjena će neznatno utjecati na gospodarstvo budući da nisu očekivani nikakvi izravni prihodi ili troškovi od ponovnog kodiranja signalizacijskih sustava. Neizravan učinak, međutim, može biti veći budući da se povećanjem razine sigurnosti omogućuje sprječavanje nesreća na željezničkim prugama ili poboljšanje učinkovitosti i sigurnosti kontrole prometa. Novim će se sustavom povećati i organizacijska učinkovitost prihvatnih vožnji na zauzetoj željezničkoj pruzi.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne – nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.**********
Euroopa Komisjon

Direktiivi (EL) 2015/1535 üldine kontaktinfo
faks: +32 229 98043
e-post: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos