Pojedinosti notifikacije

A.S. 2272 - Nacrt zakona o mjerama za promicanje i uređenje pravedne trgovine. (U skladu sa Zakonom o parlamentu 75 i povezanim zakonima)

Broj notifikacije: 2016/130/I (talija)
Datum zaprimanja: 15/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 16/06/2016

Primjedbe podnosi: Komisija,Švedska
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00816
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0130/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600816.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0130 I HR 15-03-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5430 - .5340 - e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
INIZIATIVA PARLAMENTARE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0130/I - X00M


5. Naziv
A.S. 2272 - Nacrt zakona o mjerama za promicanje i uređenje pravedne trgovine. (U skladu sa Zakonom o parlamentu 75 i povezanim zakonima)


6. Predmetni proizvodi
Poljoprivreda, prehrambeni proizvodi, tekstili i razni proizvodi.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrt Zakona sastoji se od sedam poglavlja koja obuhvaćaju sedam članaka.
U pet članaka koji čine poglavlja I., II. i III. utvrđuje se svrha pravedne trgovine, kao i definicije korištene u zakonu, predmeti u lancu opskrbe integrirane pravedne trgovine, kao i ostali predmeti u pravednoj trgovini.
U tri članka u poglavlju IV., utvrđen je nacionalni popis pravednih trgovaca, kao i Komisija za pravednu trgovinu, koja je uspostavljena kako bi se zakonski osigurana zaštita i koristi primjenjivale u uzajamnom priznavanju čak i na poduzeća osnovana u drugim državama članicama Europske unije.
U poglavlju V. definirane su politike zaštite i podrške pravednoj trgovini, čime se osiguravaju aktivnosti za zaštitu oznaka proizvoda i norme za označivanje, politike za distribuciju pravedne trgovine, mjere potpore za pravednu trgovinu u javnim pozivima za nadmetanje za ugovore te za određivanje Nacionalnog dana pravedne trgovine koji će se slaviti godišnje u suradnji s agencijama koje su uvrštene u Nacionalni popis naveden u poglavlju IV.
U poglavljima VI. i VII. uspostavljeno je donošenje propisa za provođenje zakona, provedbenih propisa i financijskog pokrića troškova koji nastaju iz primjene te privremenih i završnih mjera.


9. Kratka izjava o razlozima
Ciljevi koji se nastoje postići donošenjem notificiranog zakona objašnjeni su u članku 1. nacrta.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Temeljni tekstovi nisu dostupni.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Da

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos