Pojedinosti notifikacije

Uredba o izmjeni propisa o cestovnom prometu

Broj notifikacije: 2016/116/D (Njemačka)
Datum zaprimanja: 07/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 08/06/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00725
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0116/D

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600725.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0116 D HR 07-03-2016 D NOTIF


2. Država članica
D


3. Odgovorni odjel
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat E B 2, 11019 Berlin,
Tel.: 0049-30-2014-6353, Fax: 0049-30-2014-5379, E-Mail: infonorm@bmwi.bund.de


3. Pokretački odjel
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Referat LA 27
Telefon: 0049-228-99300-4375, E-Mail: ref-la27@bmvi.bund.de


4. Broj notifikacije
2016/0116/D - T00T


5. Naziv
Uredba o izmjeni propisa o cestovnom prometu


6. Predmetni proizvodi
Motorna vozila i njihove prikolice te građevni elementi, sustavi i samostalne tehničke jedinice; ostala vozila


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Uredbom o izmjeni sada se između ostalog treba proširiti primjena različitih direktiva i uredbi EU-a, koje već važe za vozila koja imaju tipno odobrenje, na pojedinačna državna odobrenja.

Osim toga, ovom se Uredbom na temelju novog članka 47.f trebaju uspostaviti preduvjeti za određivanje sankcija na državnoj razini za vozila koja imaju tipno odobrenje te za pojedinačno odobrena vozila.


9. Kratka izjava o razlozima
Prethodnih su godina donesene različite direktive i uredbe EU-a koje su relevantne za okoliš, koje izravno važe samo za vozila koja imaju tipno odobrenje. Sada se primjena navedenih propisa s priloženim nacrtom Uredbe na državnoj razini treba proširiti na pojedinačna odobrenja sukladno članku 21. Uredbe o odobrenju cestovnog prometa (StVZO) i na izmjene na vozilima sukladno članku 19. stavcima 2. i 3. StVZO-a

Savezna vlada putem planirane izmjene Uredbe o odobrenju cestovnog prometa (StVZO) uspostavlja preduvjete za odredbe o sankcioniranju te za vozila s tipnim odobrenjem i pojedinačno odobrena vozila na državnoj razini, koja su tražena Uredbama (EZ) br. 595/2009 (pogon bez reagensa/AdBlue). Vrste kršenja od strane proizvođača, servisera i vozača vozila, koja su danas već predmet kažnjavanja sukladno Uredbi (EZ) br. 595/2009 obuhvaćaju i nedopuštene zahvate u sustave za kontrolu emisija NOx. To obuhvaća nedopuštene zahvate u sustave, koji rade sa reagensom koji se troši, koji u pravilu vode do ukidanja dozvole za rad. Ovom se Uredbom o izmjeni treba uvesti dodatna, izričita zabrana pogona predmetnih vozila bez reagensa ili s jednim neprimjerenim reagensom.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje na temeljne tekstove: Uredba o odobrenju cestovnog prometa od 26. travnja 2012. (Savezni službeni list dio I. str. 679.)

Savezni zakon za zaštitu od imisije u inačici objave od 17. svibnja 2013.


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Ne nastaju dodatni troškovi za gospodarstvo i socijalne sustave osiguranja.
Ne očekuje se utjecaj na pojedinačne cijene i razinu cijena kao ni na razinu cijena potrošača.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

NE - Nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - Nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos