Pojedinosti notifikacije

Propisi Švedske prometne agencije o tehničkoj opremi u evidencijskim centrima za taksi prijevoz

Broj notifikacije: 2016/107/S (Švedska)
Datum zaprimanja: 02/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 03/06/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00684
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0107/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600684.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0107 S HR 02-03-2016 S NOTIF


2. Država članica
S


3. Odgovorni odjel
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Pokretački odjel
Transportstyrelsen
Väg-och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge
Sverige
+46 104955757
vag@transportstyrelsen.se


4. Broj notifikacije
2016/0107/S - T40T


5. Naziv
Propisi Švedske prometne agencije o tehničkoj opremi u evidencijskim centrima za taksi prijevoz


6. Predmetni proizvodi
Tehnička oprema za prijem, pohranjivanje i otkrivanje podataka taksimetra.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Regulatorni prijedlog sadržava zahtjeve koje treba ispunjavati tehnička oprema koja se treba koristiti u evidencijskim centrima za taksi prijevoz. Prijedlog sadržava i odredbe o certifikaciji, izdavanju certifikata i poništenju izdanih certifikata.


9. Kratka izjava o razlozima
Pravila imaju za cilj osigurati da se prijem, pohranjivanje i otkrivanje podataka taksimetra odvija u uvjetima koji su prikladni za održavanje sigurnosti prenesenih podataka. Podaci imaju za cilj i osigurati da se pohranjeni podaci taksimetra mogu prenijeti Švedskoj poreznoj upravi i da se Švedska prometna agencija može obavijestiti ako nositelj dozvole nije prenio podatke taksimetra evidencijskom centru unutar propisanog vremena.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon (2014:1020) o evidencijskim centrima za taksi prijevoz i nacrtu Pravilnika o evidencijskim centrima za taksi prijevoz.
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2015/256/S


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos