Pojedinosti notifikacije

Propisi Švedske prometne agencije o evidencijskim centrima za taksi prijevoz

Broj notifikacije: 2016/106/S (Švedska)
Datum zaprimanja: 02/03/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 03/06/2016

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
de en fr sv
sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00681
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0106/S

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600681.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0106 S HR 02-03-2016 S NOTIF


2. Država članica
S


3. Odgovorni odjel
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm
Sverige
+46 8 690 48 00
9834@kommers.se


3. Pokretački odjel
Transportstyrelsen
Väg-och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge
Sverige
+46 104955757
vag@transportstyrelsen.se


4. Broj notifikacije
2016/0106/S - T40T


5. Naziv
Propisi Švedske prometne agencije o evidencijskim centrima za taksi prijevoz


6. Predmetni proizvodi
Prijenos podataka taksimetra Švedskoj poreznoj agenciji i ostalim evidencijskim centrima.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Pravila sadrže zahtjeve o aktivnostima evidencijskih centara za taksi prijevoz. Pravila također sadrže zahtjeve o prijenosu podataka taksimetra Švedskoj prometnoj agenciji i ostalim evidencijskim centrima.


9. Kratka izjava o razlozima
Cilj je pravila osigurati da podaci taksimetra koji će se prenijeti evidencijskim centrima budu zaprimljeni, spremljeni i objavljeni na siguran način.
Pravilima se također namjerava osigurati da Švedska porezna agencija i ostali evidencijski centri mogu primati spremljene podatke taksimetra elektronički.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Zakon (2014:1020) o evidencijskim centrima za taksi prijevoz i Nacrt uredbe o evidencijskim centrima za taksi prijevoz.
Temeljni su tekstovi proslijeđeni u okviru prethodne notifikacije: 2015/256/S


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
Da


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne - nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos