Pojedinosti notifikacije

Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama tehničkih specifikacija koje nositelji dozvola moraju donijeti radi upravljanja salom za igru bingo.

Broj notifikacije: 2016/101/I (talija)
Datum zaprimanja: 26/02/2016
Prestanak razdoblja mirovanja: 27/05/2016

Primjedbe podnosi: Komisija
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Poruka 002

Priopćenje Komisije - TRIS/(2016) 00627
Direktiva (EU) 2015/1535
Prijevod poruke 001
Obavijest: 2016/0101/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201600627.HR)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2016 0101 I HR 26-02-2016 I NOTIF


2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
Divisione XIII - Normativa tecnica e sicurezza e conformità dei prodotti
00187 Roma - Via Sallustiana, 53
tel. +39 06 4705.5460 - .5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Centrale normativa e affari legali
Roma


4. Broj notifikacije
2016/0101/I - H10


5. Naziv
Nacrt Uredbe o izmjenama i dopunama tehničkih specifikacija koje nositelji dozvola moraju donijeti radi upravljanja salom za igru bingo.


6. Predmetni proizvodi
Oprema, sustavi prikazivanja informacija, audiovizualni sustavi zatvorenog kruga i sustav obrade koje upotrebljava nositelj dozvole radi upravljanja salom za igru bingo.


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
-


8. Osnovni sadržaj
Nacrt „Tehničke i operativne specifikacije za sustave igara za upravljanje igrom bingo”, koji će se donijeti Uredbom upravitelja talijanske Agencije za carinu i monopole, činit će njezin sastavni dio. Sastoji se od deset članaka.
Člankom 1. utvrđuju se uvjeti za primjenu odredbi, a člancima koji slijede utvrđuje se sljedeće:
- Članci 2. i 3.: Karakteristike loptica i aparata za izvlačenje loptica;
- Članci 4. i 5.: Zahtjevi učinkovitosti i karakteristike panela s brojevima i panela s informacijama koji se moraju postaviti u svakoj sali za igre te svih ekrana koji se mogu postaviti kao dodatak panelima;
- Članak 6.: Zahtjevi učinkovitosti i karakteristike audiovizualnog kruga koji se mora postaviti u svakoj sali za igre;
- Članci 7., 8. i 9.: Zahtjevi učinkovitosti i karakteristike sustava obrade koji treba pružiti nositelj dozvole, karakteristike certifikacije sustava obrade i aparata za izvlačenje te zahtjevi sustava za igre u sali;
- Članak 10.: Opće specifikacije električne i elektroničke opreme ugrađene u sali za igre.


9. Kratka izjava o razlozima
Potreba za donošenjem „Tehničkih i operativnih specifikacija za sustave igara za upravljanje igrom bingo”, koje su predmet ove notifikacije, u vezi je s ocjenjivanjem rizika pranja novca i financiranja terorizma posebno u sektoru igara na sreću. Igra bingo ima značajan profil rizika prvenstveno zbog tehničkih specifikacija hardvera i programske podrške koju upotrebljavaju rukovoditelji u sektoru.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Upućivanje(a) na temeljni(e) tekst(ove): Uredba upravitelja od 16. studenoga 2000. (priložena)


11. Pozivanje na hitni postupak
Ne


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Ne


14. Fiskalne mjere
Ne


15. Procjena utjecaja
-


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Sa stajališta TBT-a

Ne – nacrt nema značajan utjecaj na međunarodnu trgovinu.

Sa stajališta SPS-a

Ne - nacrt nije sanitarna niti fitosanitarna mjera.

**********
Europska komisija

Služba za kontakt Direktive (EU) 2015/1535
Telefaks: +32 229 98043
E-pošta: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos