Pojedinosti notifikacije

Nacrt Zakonodavne uredbe o provedbi Direktive Vijeća 2013/51/EURATOM od 22. listopada 2013. o utvrđivanju zahtjeva za zaštitu zdravlja stanovništva od radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju.

Broj notifikacije: 2015/494/I (talija)
Datum zaprimanja: 21/08/2015
Prestanak razdoblja mirovanja: 23/11/2015

bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Messaġġ 002

Komunika mill-Kummissjoni - TRIS/(2015) 02695
Direttiva 98/34/KE
Traduzzjoni tal-messaġġ 001
Notifika: 2015/0494/I

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Nao inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201502695.MT)

1. Strukturirana informacijska linija
MSG 002 IND 2015 0494 I MT 21-08-2015 I NOTIF2. Država članica
I


3. Odgovorni odjel
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE XIII – NORMATIVA TECNICA E SICUREZZA E CONFORMITA' DEI PRODOTTI
00187 ROMA - Via Sallustiana, 53 - tel. 0039 06/4705.5430 -.5340
e-mail: ucn98.34.italia@mise.gov.it


3. Pokretački odjel
MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
ex UFFICIO IV° DGPREV
ROMA


4. Broj notifikacije
2015/0494/I - C50A


5. Naziv
Abbozz ta' Digriet Leġiżlattiv dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2013/51/EURATOM tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013, li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta’ sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.


6. Predmetni proizvodi
Ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem - ilma tan-nixxiegħa


7. Notifikacija u sklopu drugog zakona
- Fit-12 ta' Awwissu 2015 l-abbozz kien diġà ġie notifikat lid-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija tal-Kummissjoni, skont l-Artikolu  33 tat-Trattat Euratom.
Madankollu, qed jiġi notifikat ukoll skont id-Direttiva 98/34/KE minħabba li jqassar regolament tekniku li jinvolvi l-ilma bbottiljat fis-sors maħsub biex jitpoġġa fis-suq, u l-ilma utilizzat fl-intrapriżi tal-ikel għall-produzzjoni, it-trattament, il-konservazzjoni jew it-tqegħid fis-suq ta' prodotti jew sustanzi maħsuba għall-konsum mill-bniedem (l-Artikolu 2(1)(a)).


8. Osnovni sadržaj
L-abbozz notifikat huwa magħmul minn 13-il artikolu u 3 annessi.
L-ewwel tliet artikoli jindikaw is-suġġett tad-dispożizzjoni, id-definizzjonijiet użati, il-kamp ta' applikazzjoni u l-eżenzjonijiet possibbli. L-Artikoli 4, 5 u 6 jistabbilixxu l-obbligi ġenerali ta' kontroll imposti fuq ir-reġjuni u l-provinċji awtonomi, il-valuri parametriċi u l-punti ta' konformità, il-kriterji u l-modalitajiet għat-twettiq tal-kontroll estern u t-trażmissjoni tar-riżultati lill-Ministeru għas-Saħħa, kif ukoll l-obbligu għall-ġesturi li jeżegwixxu l-kontrolli interni u li jżommu r-riżultati għal tal-inqas 5 snin. L-Artikolu 7 jindika l-miżuri li għandhom jitteħdu f'każ ta' nuqqas ta' konformità mal-parametri indikaturi u l-informazzjoni u l-pariri li għandhom jingħataw lill-pubbliku ġenerali inkwistjoni. L-Artikolu 8 jipprevedi digriet tal-Ministru tas-Saħħa sabiex jiġu stipulati l-modalitajiet u l-indikazzjonijiet teknoloġiċi u operattivi tal-applikazzjoni tad-Digriet Leġiżlattiv. L-Artikolu 9 jirregola l-eżerċizzju tas-setgħat ta' sostituzzjoni tal-Istat fil-każ ta' nuqqas ta' eżekuzzjoni min-naħa tar-reġjuni jew il-provinċji awtonomi. L-Artikoli minn 10 sa 13 jelenkaw is-sanzjonijiet u l-persuni li għandhom l-inkarigu li japplikawhom, id-dispożizzjonijiet finanzjarji u t-termini tad-dħul fis-seħħ tal-miżura.
L-annessi jinkludu speċifikazzjonijiet dwar:
Anness I - Valuri parametriċi għar-radon, it-tritju u d-doża indikattiva (D.I.) għall-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem;
Anness II - Kontroll tas-sustanzi radjuattivi;
Anness III - Kontroll tad-doża indikattiva u l-karatteristiċi tal-prestazzjoni analitika.


9. Kratka izjava o razlozima
L-abbozz ta' Digriet Leġiżlattiv notifikat ġie introdott biex idaħħal fis-seħħ id-Direttiva 2013/51/EURATOM tal-Kunsill tat-22 ta' Ottubru 2013.
Id-Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta' Novembru 1998, dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem, tiddefinixxi l-parametri indikaturi marbuta ma’ sustanzi radjuattivi fil-Parti C tal-Anness I kif ukoll id-dispożizzjonijiet relatati għall-kontroll. Madankollu, dawk il-parametri jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-istandards bażiċi ddefiniti fl-Artikolu 30 tat-Trattat EURATOM. Għalhekk id-Direttiva tadotta rekwiżiti għall-kontroll tal-livelli ta’ sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem permezz ta' strument leġiżlattiv speċifiku li jiżgura l-uniformità, il-koerenza u l-kompletezza tal-leġiżlazzjoni għall-protezzjoni mir-radjazzjoni skont it-Trattat EURATOM.
Għalhekk, id-Direttiva 2013/51/EURATOM tissostitwixxi d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 98/83/KE fir-rigward tar-rekwiżiti għall-ħarsien tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali relatati mas-sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.
Id-dispożizzjonijiet inklużi fl-abbozz jissostitwixxu t-tabella relatata mar-RADJUATTIVITÀ, inklużi n-noti 8, 9 u 10, fl-Anness I, parti C tad-Digriet Leġiżlattiv 31/2011, u jipprovdu l-ispeċifikazzjonijiet kollha tal-valuri parametriċi, il-kontroll, il-frekwenzi, il-karatteristiċi tal-prestazzjoni analitika, iżda, fuq kollox, jipprovdu l-proċeduri ta' ġestjoni u ta' valutazzjoni tar-riskju.
L-obbligu previst fil-paragrafu 4 tal-Artikolu 6 ġie introdott f'konsistenza mal-aħħar modifika tal-Anness II tad-Direttiva 98/83/KE, li timponi l-akkreditazzjoni tal-laboratorji tat-testijiet li jwettqu l-analiżi għall-kontroll tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem.


10. Referentni dokumenti - Temeljni tekstovi
Referenzi għat-testi bażiċi: Digriet Leġiżlattiv tat-2 ta' Frar 2001, Nru 31 - L-Implimentazzjoni tad-Direttiva 98/83/KE: Anness (l-Artikolu 4 jikkostitwixxi t-test definittiv relatat man-notifika 2000/637/I).


11. Pozivanje na hitni postupak
Le


12. Razlozi za hitnost
-


13. Povjerljivost
Le


14. Fiskalne mjere
Le


15. Procjena utjecaja
Il-valutazzjoni tal-impatt mhix disponibbli fil-ħin tan-notifika.


16. Sa stajališta TBT-a i SPS-a
Aspett OTK

LE - l-abbozz m'għandu l-ebda impatt sinifikanti fuq il-kummerċ internazzjonali.

Aspett SPS

Le - l-abbozz mhuwiex miżura sanitarja jew fitosanitarja.
**********
Il-Kummissjoni Ewropea

Direttiva tal-Pont ta’ kuntatt 98/34
Fax: +32 229 98043
email: grow-dir83-189-central@ec.europa.eu

Doprinosi dionika

Internetska stranica TRIS olakšava Vama ili Vašoj organizaciji slanje doprinosa s Vašim mišljenjem o svakoj notifikaciji.
Zbog završetka mirovanja trenutačno ne prihvaćamo dodatne doprinose za navedenu notifikaciju putem internetske stranice.


Za navedenu notifikaciju nije pronađen nijedan doprinos